Main Menu
User Menu
Reklama

Carro Veloce 33 Passerella (od roku 1940 L 3/33 P)

Fiat-Ansaldo Carro Veloce 33 Passerella


Niekoľko tančíkov Carro Veloce 33 bolo postavených ako premosťovacie vozidlá. Na vrchu vozidla bola špeciálna nástavba umožňujúca prevoz a položenie 7 metrov dlhej mostnice. Posádka bola schopná pripraviť most do prepravnej pozície za 7 minút.


zdroj: Italian Armored Wehicles of WW2 - Nicolo Pignato - ISBN 0-89747-475-9
Carro Veloce 33 Passerella (od roku 1940 L 3/33 P) -


URL : https://www.valka.cz/Carro-Veloce-33-Passerella-od-roku-1940-L-3-33-P-t67029#237137Verze : 0
Fotografia dole pochádza z armádnych manévrov z roku 1936. Ducemu (postava v charakteristickej póze z rukami v bok) bolo predstavované využitie práve tohto mostného tanku. S pohľadu výroby išlo o tretiu najbežnejšiu variantu po guľometnej (C.V. 33) a plameňometnej (C.V. 33 Lf) verzii.


zdroj: Italian Armored Wehicles of WW2 - Nicolo Pignato - ISBN 0-89747-475-9
Carro Veloce 33 Passerella (od roku 1940 L 3/33 P) -


URL : https://www.valka.cz/Carro-Veloce-33-Passerella-od-roku-1940-L-3-33-P-t67029#237451Verze : 0