Main Menu
User Menu

Carlos María Isidro

Don Carlos María Isidro de Borbón - pretendent trůnu


(1788 - 1855)


- založeno během linkování
URL : https://www.valka.cz/Carlos-Maria-Isidro-t28545#100293Verze : 0
don Carlos María Isidro Benito de Borbón


29. března 1788-10. března 1855


Infant španělský, pretendent španělského trůnu


Carlos se narodil jako druhý syn španělského krále Karla IV. a jeho manželky Marie Louisy Parmské. Jako druhý syn krále byl podle nástupnického práva legitimním následníkem v případě, že by jeho bratr zemřel bez mužského potomka.


V roce 1830 však Ferdinand VII. upravil nástupnictví tak, že na trůn měla nastoupit jeho dcera Isabela místo Carlose. Ačkoliv byl tento zákon v Kortesech schválen, mnozí (mezi nimi zejména klerikálové, ve španělsku zvaní "apostólicos") s ním nesouhlasili a jako legálního následníka podporovali Carlose a intrikovali v jeho prospěch. Carlos sám se zmohl pouze na slovní protesty a jinak byl naprosto nečinný.


Roku 1833 byl Carlos "pověřen" odcestovat do Portugalska. Toto "pověření" prakticky znamenalo jeho odstranění z Madridu. V dubnu téhož roku pak Ferdinand Carlosovi nařídil, aby složil přísahu věrnosti Isabele jež byla jmenována princeznou Asturie, což byl titul tradičně udělovaný následníkovi trůnu. Carlos neměl osobní ambice stát se králem, ale věřil, že je k tomu Bohem předurčen, a proto odmítl.


Téhož roku, 27. září Ferdinand zemřel. Jeho vdova Kristina se prohlásila regentkou za svou dceru Isabelu a Carlos vydal manifest oznamující jeho nástup na trůn jako Karel V. a informoval členy vlády, že jsou potvrzeni ve svých funkcích. Poté se vydal ke španělsko-portugalským hranicím. Zde se však střetl s Kristině věrnými jenotkami, které se ho pokusily zatknout. Carlos se vrátil do Portugalska a později odjel do Anglie. Zde mu vláda slíbila roční penzi 30 000 liber, pokud se vzdá svých nároků a nikdy se do Španělska, či Portugalska nevrátí. Carlos odmítl a přes Francii se vydal ke svým věrným do Elizonda v západních Pyrenejích. Ve stejné době ho Kristina svým dekretem zbavila titulu španělského infanta a všech práv z toho plynoucích.


Carlos zůstal ve Španělsku 5 let a doprovázel své armády na všech taženích, aniž prokázal jakýkoliv vojenský talent. V prvních několika letech války měl Carlos několikrát vítězství na dosah. Nejznámější je takzvaná "Královská expedice" v létě roku 1837. Carlos tehdy vytáhl z Navarry na Madrid a dostal se až na jeho předměstí. Když však zjistil že město může získat jen bitvou, sám se stáhl.


V červnu 1838 jmenoval Carlos vrchním velitelem své armády Rafaela Marota. Ten postupně získal moc, osamostatnil se a přeběhl ke královně Kristině. Carlos musel uprchnout do Francie.


Tam byl na krátkou dobu uvězněn a po svém propuštění z exilu podporoval několik svých věrných, kteří zejména v Katalánii jěště bojovali proti vládním silám. V létě roku 1840 prakticky veškerý odpor skončil. V červnu 1845 Carlos abdikoval ve prospěch svého syna Carla Luise. 10. května 1855 Carlos v terstu zemřel a byl pohřben v kapli sv. Karla Boromejského v bazilice San Giusto.
URL : https://www.valka.cz/Carlos-Maria-Isidro-t28545#127198Verze : 0