Carlin, Sydney

     
Příjmení:
Surname:
Carlin Carlin
Jméno:
Given Name:
Sydney Sydney
Jméno v originále:
Original Name:
Sydney "Timbertoes" Carlin
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poručík Pilot Officer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.03.1889 Kingston upon Hull /
24.03.1889 Kingston upon Hull /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.05.1941 Peterborough /
09.05.1941 Peterborough /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- britské letecké a balónové eso 1. sv. v. s 10 sestřely [8 zničených (sám), 1 zničený v plamenech (sám) a 1 sražený do neřízeného pádu (sám)], z toho 5 balónů [zničen (sám)]
- v roce 1916 přišel bitvy o Delville Wood o nohu pod kolenem, poté si zažádal o přeložení k letectvu, které bylo odmítnuto, tak si obstaral civilní licenci, u 74. perutě RAF přežil vzdušnou srážku se svým velitel Keithem Caldwellem, 21.09.1918 byl sestřelen Siegfriedem Westphalem (2. z 6) a zajat
- během 2. sv. v. působil u několika perutí jako palubní střelec a podnikl i několik neoficiálních letů jako palubní střelec u 311. perutě RAF; zahynul na následky zranění z náletu na RAF Wittering v noci 7./8. května 1941
- British flying and balloon busting ace of WW1 with 10 claims [8 destroyed (solo), 1 destroyed in flames (solo) and 1 driven out of control (solo)], thereof 5 balloons [destroyed (solo)]
- in 1916 during battle of Delville Wood lost his leag under knee, request for transfer to aviation, but was rejected, so he made civil certificate, at No. 74 Squadron RAF survived mid-air collision with his commander Keith Caldwell, on 21.09.1918 was shot down by Siegfried Westphal (2nd of 6) and captured
- during WW2 was air gunner in few squadrons and also made several unofficial trips as an air gunner with No. 311 Squadron RAF; died of wounds received during air raid on RAF Wittering at night of 7th/8th May 1941
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Carlin-Sydney-t238940#660563 Verze : 4
     
Příjmení:
Surname:
Carlin Carlin
Jméno:
Given Name:
Sydney Sydney
Jméno v originále:
Original Name:
Sydney "Timbertoes" Carlin
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.09.1915 poručík
DD.05.1916 nadporučík
09.08.1918 kapitán (dočas.)
07.08.1919 nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
01.01.1924 major
27.07.1940 poručík (na zk.)
DD.09.1940 poručík
DD.09.1915 2nd Lieutenant
DD.05.1916 Lieutenant
09.08.1918 Captain (temp.)
07.08.1919 Lieutenant
DD.MM.RRRR Flight Lieutenant
01.01.1924 Squadron Leader
27.07.1940 Pilot Officer (on prob.)
DD.09.1940 Pilot Officer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1908-DD.12.1909 18. královští husaři
DD.MM.RRRR-DD.MM.1916 polní rota Královských ženistů (velitel)
DD.MM.1916-DD.MM.1917 rekonvalescence
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.RRRR-DD.05.1918 Ústřední letecká škola (instruktor)
DD.05.1918-21.09.1918 74. peruť RAF (pilot)
21.09.1918-13.12.1918 válečný zajatec
27.07.1940-DD.MM.RRRR znovu přihlášen do RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 264. peruť RAF (palubní střelec)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 151. peruť RAF (palubní střelec)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 311. peruť RAF [palubní střelec (neoficiálně)]
DD.MM.1908-DD.12.1909 18th Royal Hussars
DD.MM.RRRR-DD.MM.1916 Royal Engineers Field Company (commander)
DD.MM.1916-DD.MM.1917 recovery
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.RRRR-DD.05.1918 Central Flying School (instructor)
DD.05.1918-21.09.1918 No. 74 Squadron RAF (pilot)
21.09.1918-13.12.1918 Prisoner of War
27.07.1940-DD.MM.RRRR re-enlistment to RAF
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 264 Squadron RAF (air gunner)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 151 Squadron RAF (air gunner)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 311 Squadron RAF [air gunner (unoficial)]
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Carlin-Sydney-t238940#660570 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více