Main Menu
User Menu

Čára zasazení do boje

Čiara zasadenia do boja

ČÁRA ZASAZENÍ DO BOJE


úsek terénu, z něhož se vševojskový taktický svazek /útvar, jednotka druhého sledu, záloha/ zasazuje do boje k rozvíjení úspěchu dosaženého útočícími vojsky prvního sledu.

Zdroj:
Vševojsková operační a taktická: 1. díl - Vojenská věda, operační umění a všeobecná taktika. Názvoslovná norma, Ministerstvo národní obrany, Praha 1983.
URL : https://www.valka.cz/Cara-zasazeni-do-boje-t140216#455834Verze : 0
MOD