Main Menu
User Menu

Cadillac Motor Car Division, General Motors Co. [1909- ]

     
Název:
Name:
Cadillac Motor Car Division, General Motors Co.
Originální název:
Original Name:
Cadillac Motor Car Division, General Motors Co.
Historie názvů:
History of Names:
22.08.1902-DD.MM.1905 Cadillac Automobile Co.
DD.MM.1905-DD.MM.1909 The Cadillac Motor Co.
DD.MM.1909-DD.MM.RRRR Cadillac Motor Car Division, General Motors Co.
Obory výroby:
Production Subjects:
automobilový priemysel
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
22.08.1902-DD.MM.RRRR Warren (Michigan)
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
22.08.1902 transformáciou z Henry Ford Company, od roku 1909 súčasť koncernu General Motors
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR -
Produkty:
Products:
12.04.1945-DD.06.1945 M44
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Cadillac-Miller Model 50-86
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR Cadillac-Superior Model 51-86
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cadillac

URL : https://www.valka.cz/Cadillac-Motor-Car-Division-General-Motors-Co-1909-t145904#469084Verze : 2
MOD
Diskuse
V zdrojoch ktoré pojednávajú o technike sa vyskytuje aj názov firmy ako Cadillac Motor Car Division, General Motors Corp.


Vzhľadom k tomu, že sa mi nepodarilo zatiaľ nájsť info o tom, či ide o samostatnú divíziu GM, alebo len iný názov pre spoločnosť Cadillac, tak som vytvoril prelink z Cadillac Motor Car Division, General Motors Corp. na Cadillac kvôli zabezpečeniu linkovania.


Pokiaľ má niekto nejaké informácie, budeme radi za doplnenie.
URL : https://www.valka.cz/Cadillac-Motor-Car-Division-General-Motors-Co-1909-t145904#469092Verze : 0
MOD