Main Menu
User Menu

Cabinda (provincie)

Cabinda Province

Cabinda (província)

     
Název:
Name:
Cabinda
Originální název:
Original Name:
Cabinda
Stát:
Country:
Zámořská provincie Angola (od roku / from 1956)
Stát Angola
Angolská lidová republika
Angolská republika
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Belize, Buco-Zau, Cabinda, Cacongo
Sídlo:
Capital:
Cabinda
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
12
Rozloha:
Area:
7290 km2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
?
Nejnižší bod:
Lowest Point:
0 m n.m.
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Kongo, Demokratická republika Kongo
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Od roku 1963 pôsobí v provincii separatistické hnutie FLEC (Fronta za osvobození enklávy Cabinda -
Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinda_Province
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Cabinda-provincie-t238543#659595Verze : 0
MOD