Main Menu
User Menu
Vývojové stredisko ZJVS v Martine spolu s PPS Detva a v kooperácii s Konštruktou Trenčín v roku 1957 vypracovalo štúdiu ľahkého obrneného transportéra ako nosiča delostreleckých zbraní (krycí názov ŽIHADLO).Zdroj : ŠTAIGL, Jan Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 – 1960, str. 68, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-Zihadlo-t121818#416839Verze : 0