Main Menu
User Menu

CZK - Zápalnice PVC, Ž, UNIKORD

Zápalnice je využívána k roznětu rozbušek a k sestrojování časových rozněcovačů. V případě nutnosti je schopna zažehnout i nálož černého prachu. V armádních podmínkách se většinou používá zápalnice PVC, ale může se objevit i zápalnice Ž (ženijní) nebo zápalnice UNIKORD). Patří do kategorie rozněcovadel.

Zápalnice je tvořena:
- duší (žílou) černého prachu, která zajišťuje přenos ohně do rozbušky Ž,
- vodící nití, je uložena v duši (žíle) černého prachu a táhne se po celé délce zápalnice,
- jednou vrstvou papíru, slouží k ochraně duše (žíly) černého prachu,
- dvojitou vrstvou jutového opředení, slouží k ochraně duše (žíly) černého prachu,
- izolací s PCV černé (někdy hnědé) barvy, slouží k celkové ochraně vnitřních komponentů zápalnice před vnějšími vlivy,

Zápalnice je plně vodotěsná a proto je vhodná i pro použití pod vodou. Spolehlivost správného fungování je zaručena v rozmezí teplot od – 50 st C do + 40 st C. Průměr zápalnice je 5,8 mm a hoří rychlostí okolo 1 m/s.Rychlost hoření může být u každého svitku rozdílná. Proto je nutné před použitím každý svitek zvlášť podrobit zkoušce na rychlost hoření.


Zkouška rychlosti hoření se provádí následovně:
- nejprve zápalnici prohlédneme a zkontrolujeme její celkový stav, neporušenost a zjistíme případné mechanické poškození,


- ze svitku záplnice odměříme 110 cm pomocí svinovacího metru,


- na jedné straně seřízneme zápalnici kolmo a na druhé straně šikmo,


- na straně od šikmého seříznutí odměříme 10 cm a uděláme na zápalnici zářez do hloubky žíly černého prachu,


- přiložíme hlavičku ženijní zápalky k šikmo seříznutému konci zápalnice a přejetím škrtátka po hlavičce zápalky zapálíme zápalnici,


- po prohoření žíly černého prachu do zářezu 10 cm od začátku zápalnice spustíme stopky,


- po prohoření žíly černého prachu na kolmo seříznutém konci zápalnice stopky vypneme,


- výsledný čas v sekundách zapíšeme nesmývatelným fixem na štítek a ten pevně připevníme ke danému svitku zápalnice,


- čas v sekundách odpovídá rychlosti hoření jednoho metru zápalnice daného svitku,


- norma hoření zápalnice je 125 s +/- 15 s. to jest min. 110 s na metr a max. 140 s na metr, ( u zápalnice typu UNIKORD je norma rychlosti hoření 120 s +/- 12 s tj. min. 108 s a max. 132 s)
Pozor!!! Zápalnice nesplňující výše uvedené normy rychlosti hoření v žádném případě nelze použít k trhání. Dále nepoužívat zápalnice s trhlinami v obalu, zlomy, stopami zvlhnutí, nebo jiným poškozením. Zápalnice nesplňující normu rychlosti hoření lze požít pouze v případě, když není k dispozici jiná správně hořící zápalnice a hrozí nebezpečí z prodlení vzhledem k důležitosti plnění úkolu. V tomto případě se vždy používá zápalnice, která vyšla ze zkoušky jako pomaleji hořící. Příliš rychle hořící zápalnice se používají opravdu jen při mimořádných událostech. Vždy je nutné při sestrojování časového rozněcovače brát v úvahu rychlost hoření zápalnice a přizpůsobit tak její délku podmínkám v prostoru plnění úkolu, aby byl dostatek času se vzdálit do bezpečné vzdálenosti od výbuchu.
Zápalnice jsou dodávány ve svitcích po 10 m, svitky jsou baleny do balíků po 10 kusech a tři balíky, tj. 30 kusů svitků zápalnice je uloženo v přepravním truhlíku. Oba konce každého svitku zápalnice jsou chráněny hliníkovou dutinkou proti navlhnutí. Dutinky je nutné před použitím odříznout.Zápalnice musí být vždy uložena na suchém místě a je jí nutné chránit:
- před velkým horkem, vlivem tepla se můžou na obalu z PVC objevit puchýřky, které po prasknutí poruší vodotěsnost zápalnice,


- před silným mrazem, obal PVC při nízkých teplotách tuhne a může dojít ke zlomení zápalnice a tím porušení duše (žíly) černého prachu,


- před stykem s oleji, tuky a mastnotou všeobecně, organickými rozpouštědly, benzínem a petrolejem, tyto látky porušují PVC obal zápalnice a znehodnocují duši (žílu) černého prachu,


- před ostatními mechanickými vlivy, které mohou narušit celistvost obalu PVC zápalnice.
Spojíme- li zápalnici s rozbuškou, vznikne nám časový rozněcovač. Používá se k roznětu jednotlivých náloží, případně k roznětu jedné nebo i více odnoží bleskovice. Z důvodu bezpečnosti není dovoleno používat do časových rozněcovačů zápalnice kratší něž 50 cm. Časové rozněcovače se zápalnicí kratší než 15 cm je možné používat v mimořádných případech, např. při uvolňování ledů na umělých vodných stavbách (mostech) apod. O použití takto výrazně zkrácených časových rozněcovačů musí vždy rozhodnout řídící trhacích prací. V rámci AČR je pro výcvik v trhání zavedena zásada, že časový rozněcovač nesmí být nikdy kratší jak 120 cm. S časovými rozněcovači se z hlediska bezpečnosti zachází stejně jako s rozbuškami Ž. Bezpečnostní zásady přepravy, přenášení a ukládání jsou stejné jako u rozbušek Ž.Zápalnice PVC se též používá k výrobě časového rozněcovače ČaRoZ-60.
Bude pospán v dalším článku.
Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
Foto archiv autora
CZK - Zápalnice PVC, Ž, UNIKORD - Zápalnice PVC ve svitcích.

Zápalnice PVC ve svitcích.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Zapalnice-PVC-Z-UNIKORD-t114346#398258Verze : 0