Main Menu
User Menu

CZK - Výstrel (súprava rádiostanice R130 + WXN110)

Súprava VÝSTREL bola vytvorená pre potreby Ministerstva vnútra ČSSR. Skladala sa z rádiostanice R-130 a dusimplexnej WXN-110 ktoré boli zabudované v rumunskom vozidle M-461.Súpravu zhotovovali Letecké opravovne Banská Bystrica okolo roku 1975. Vozidlo bolo vybavené laminátovou pevnou strechou. Pracovisko operátora sa nachádzalo za sedadlom vodiča a veľiteľa vozidla, v zadnej časti. Okrem výbavy vozidla sa v ňom mohli prevážať iba veci osobnej výbavy a výstroje obsluhy. Vozidlo je vybavené samostatným benzínovým kúrením 3C0B1.


Antény: pre R-130 Tyč 4m, symetrický dipól, naklonený lúč (šikmý paprsek)
Teleskopický stožiar 10 m
pre WXN-110 prutová anténa na streche vozidla
Napájanie: akumulátory 24 V 88 Ah, dibíjané za chodu motora z pridaného alternátoru 28V/24A, pri stacionárnej prevádzke nabíjač NB20A. WXN-110 z palubnej siete vozidla 12 V


Zdroj: návod na obsluhu a údržbu (vlastná zbierka)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Vystrel-suprava-radiostanice-R130-WXN110-t90083#336637Verze : 0
MOD