Main Menu
User Menu

CZK - Vomet (ženijný merací prístroj)

VOMET je ženijný merací prístroj určený na meranie Napätí a odporu a kontrolu roznetníc.
Je zabudovaný do vodotesného púzdra z bakelitu plneného trhaným textilom. Vo víku je prepojovací káblik na skratovanie svoriek pri nastavení nuly ohmetru a skúšačka roznetníc od 110 do 1200 V. Merací prístroj má ovládacie prvky na nastavenie nuly ohmetru, mechanickej nuly meracieho systému a prepínač meracích rozsahov. Medzi pripojovacími svorkami je kryt monočlánku používaného pri meraní odporu. Nízke napätie a prúd pri meraní odporu umožňujú aj meranie odporu roznetnej siete bez rizika odpálenia.


Rozsahy: ohmeter 50 a 5000 Ω (Ohm)
Volt-meter 1,5 15 a 150 V jednosmerných
500 V striedavých
skúšačka roznetníc 110, 300, 500, 600 a 1200 V (skúša na rozsvietenie tlejivky)
Prúd na plnú výchylku 1 mA,
Vnútorný odpor V-metru 1kΩ/V


Zdroj: vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/CZK-Vomet-zenijny-meraci-pristroj-t99731#365367Verze : 0
MOD