Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961


"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.


Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.


Pro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.


Tak přísahám!"Zdroj:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Vojenska-prisaha-vojaku-Ceskoslovenske-lidove-armady-z-roku-1961-t61575#221747Verze : 0
Reklama