Main Menu
User Menu
Reklama
     
Název:
Name:
Tč vz. 33
Originální název:
Original Name:
Tč vz. 33
Kategorie:
Category:
tančík
Výrobce:
Producer:
09.11.1933-10.10.1934 Českomoravská-Kolben-Daněk a.s., Praha /
Období výroby:
Production Period:
09.11.1933-10.10.1934
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
70 + 4 prototypy
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.09.1930
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
2425 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
2700 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
1750 mm
Celková výška:
Overall Height:
1450 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
235 mm
Šířka pásu:
Track Width:
170 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0,054 MPa
Pancéřování:
Armour:
4-5-6-8-12 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga AHN (vodou chladený zážihový 4-valec objemu 1950 cm3)
Výkon:
Power:
22,9 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
4+R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
35 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
100 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
45 °
Boční náklon:
Side Slope:
45 °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,25 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
0,4 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
2x ľahký guľomet ZB vz.26 ráže 7,92mm (2600 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
-
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ivo Pejčoch, Oldřich Pejs - Obrněná technika 6, Střední Evropa 1919-1945 I.část, vydavateľstvo ARES, Praha 2005, ISBN 80-86158-46-2
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Československá obrněná vozidla 1918-1948, vydavateľstvo ARES, II. vydanie, Praha 2004, ISBN 80-86158-40-3
Jirka Tintěra viď. príspevok nižšie
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#514512Verze : 0
MOD
První známým československým tančíkem byl CL-P (Carden-Loyd-Praga), který byl českomoravskou variantou britského bezvěžového tančíku Carden-Loyd Mark VI (CL). Jehož licenci z popudu Ministerstva národní obrany zakoupila v roce 1929 firma Českomoravská strojírna. Tři originální kusy dorazily do republiky v roce 1930 a dva licenční výrobky vznikly v témže roce v automobilce Praga. Britské firmě Vickers-Armstrongs byly placeny poplatky ve výši 75 liber šterlinků za každý vyrobený kus. U vozidla CL-P se předpokládalo vyzbrojení jedním kulometem soustavy Schwarzlose.

Prototyp tančíku vzor 1933 (Tč. vz. 33) - po stránce vojenského použití se jedná o samohybné a zodolněné kulometné postavení - vznikl přestavbou výše uvedených licenčních vozidel CL-P a je znám pod označením P-I. Tento pojem vznikl z popudu zákazníka. Za neoficiální tovární označení lze považovat zkratku AH, která vznikla podle použité pohonné soustavy (benzinový motor konstrukční řady A, upravený pro pásová (housenková vozidla "H"). Použitá planetová převodovka byla převzata z automobilů Praga AN (vozidla řady "A", úprava pro vozy nákladní "N"). Vyzbroj sestávala z dvou lehkých kulometů vzor 1926 a byla považována za dostačující.

TTD (doplnění):
- výše udaná "konstrukční" hmotnost bez osádky, pohonných hmot a výzbroje, dosáhla po úpravách 2425 kg
- světlá výška: 0,235 m
- rozchod podélných os pásů: 1,45 m
- hnací kolo s 30 zuby z křemíkové žíhané oceli, Ø přes paty zubů asi 429 mm
- pojezdová kola Ø 340 x 80 mm, ocelolitinový věnec s plnopryžovou obručí firmy Matador
- vodicí kola bronzová, rozměry neupřesněny
- horní vedení pásů pomocí nosiče - zdvojených lišt z jasanového dřeva na styčné ploše pobitých železem
- střelivo uloženo v 130 zásobnících
- zbraň v trupu vedle řidiče zaměřena na F = 250 m, F znamená styk osy pohledu řidiče s palebnou osou na boku umístěného kulometu

Jízdní vlastnosti (doplnění):
- měrný tlak vozidla na vozovku 0,55 kg/cm2 (0,054 MPa)
- vyjede svah o 35-45°
- boční náklon do 45° při rychlosti jízdy 3,4 km/hod
- příkop do šíře 1,25 m
- stupeň (schod) do výše 0,5 m
- brod s pevným dnem do hloubky 0,4 m

Camouflage:
Podle archivních materiálů požadovala vojenská správa při zhotovení zastíracího nátěru vozidla barevných skvrn v délce 25 až 100 cm a šířce 5 až 40 cm. Výrobcem barev byl Palfa Jos., Smolnice (identifikováno jako firma Jozef Pálffy, pozdější Chemolak a.s, slovenská Smolenice, dále JP). Armádou byly vyžádány tři odstíny laku: žluť - 125, hněď - 141 a zeleň - 169. Protože v devadesátých letech u obnovené firmy JP nebyl nalezen vzorkovník s těmito údaji, lze předpokládat, že se jednalo o interní armádní označení. Vnitřní nátěr v barvě slonové kosti - číslo odstínu neznámé.

V zaniklém archivu VHJ ČKD Praha, karton 361, složka 1734, byl uveden výčet výkresů dodaných spolu s vozidly. Protože se tyto výkresy nenalezly, prosím jménem všech difrologů o pomoc v jejich hledání. Jmenovitě se nám jedná:

"Sestavení útočného vozu"
- nárys
- pohl. z předu
- pohl. ze shora
- pohl. ze strany
- pohl. ze zadu
- příčný řez
- půdorys

"Sestavení náhonu kolejových pásů"
- pohled
- řez

"Sestavení pohonného ústrojí"
- podélný řez
- pohled
- příčný řez

"Sestavení skříně brnění"
- podélný řez
- pohl. z předu
- pohl. ze shora
- pohl. ze strany
- pohl. ze zadu
- příčný řez

Dále sháníme výkresy:
0 SPE 174 Řízení
0 SPE 218 (Přístrojová) Návěštní deska
0 SPE 222 Pancéřová karoserie
0 SPE 223 Pancéřová karoserie
1 SPE 214 Vnitřní výstroj vozu

Obsáhlejší dějepisné a technické údaje lze získat z práce pánů Vladimíra Franceva a Charlese K. Klimenta: Československá obrněná vozidla 1918-1948, nebo v časopise Historie a plastikové modelářství 1993, č. 4, str. 06-09: Tančík vzor 33 - československá úlitba dobové módě.

Poznámka
Změny v textu provedeny 08.01.2009

Přehled útočné vozby - Tančík vz.33
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#74814Verze : 0
MOD
Registračné označenie prototypov:
N IX-223 (prečíslovaný na 13.359)
N IX-224 (prečíslovaný na 13.360)
N IX-225 (prečíslovaný na 13.361)
4. prototyp bol vyrobený a darovaný iránskému Šáhovi Rezá Chán Pahlavímu.

Registračné čísla československých tančíkov (70 kusov):
13.420 - 13.489

Registračné čísla slovenských tančíkov (30 kusov):
13.460 - 13.489
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#514513Verze : 4
MOD
Nascenoval jsem nějaké obrázky Tč vz.33. Našel mezi nimi i jednu z roku 1944, kde byl ve službě ve Slovenské armádě.


Zdroj:
Slovenská armáda 1939-45,
Československá obrněná technika 1918-1948

CZK - Tč vz. 33 - Ve službách Slovenské armády 1944

Ve službách Slovenské armády 1944
CZK - Tč vz. 33 - rozmístění vybavení

rozmístění vybavení
CZK - Tč vz. 33 - V ČKD

V ČKD
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#227726Verze : 1
Ještě nějaké další obrázky Tč vz. 33.

Československá armáda, pilíř obrany národa

CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#227720Verze : 1
www.ebay.com

CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#199545Verze : 2
MOD
Tč vz.33 v slovenskej armáde (1939-1945)
Slovenská armáda zdedila po rozpade Československa 30 tančíkov Tč vz.33, ktoré sa nachádzali v PÚV 3 v Turčianskom Svätom Martine. Registračné čísla slovenských tančíkov boli 13.460 - 13.489, neskôr bolo číselné označenie doplnené písmenom "V" (vojsko).


Do roku 1941 pravdepodobne poslúžili ako cvičné vozidlá, následne boli uskladnené až do 1/1944, kedy MNO rozhodlo o ich pridelení Veliteľstvu brannej výchovy - Stráže obrany štátu (VBV-SOŠ). Väčšina tančíkov bola zapožičaná k rôznym posádkam, stále však boli vedené v stave PÚV. Reálny stav PÚV k 23.5.1944 a k 1.7.1944 bolo 5 vozidiel nachádzajúcich sa v garážach v Turčianskom Svätom Martine.
21.3.1944 bola pridelená trojica tančíkov trojici pionierskych práporov. Ev.č. V-13.480 bolo pridelené Pionierskemu práporu 1, ev.č. V-13.468 Pionierskemu práporu 2 a ev.č. V-13.477 Pionierskemu práporu 3.
V 4/1944 bolo MNO nariadené, aby PÚV vycvičil vodičov pre 22 Tč vz.33, ktoré mali byť pridelené VBV-SOŠ. Výcvik bol ukončený 25.4.1944.


Od 5/1944 bolo 5 tančíkov pridelených Hraničiarským rotám 1-5.

Asistenčná jednotka
Posádka
Počet kusov
Poznámka
Hraničiarska rota 1
Humenné
1
Pridelené ako posilový prostriedok 2.pešej divízii
Hraničiarska rota 2
Bardejov
1
Pridelené ako posilový prostriedok 1.pešej divízii
Hraničiarska rota 3
Brezno nad Hronom
1
Po zrušení hraničiarskych rôt bola zachovaná. Aktívne vypomáhala Pohotovostnému oddielu žandárstva v Brezne.
Hraničiarska rota 4
Prešov
1
Pridelené ako posilový prostriedok 1.pešej divízii
Hraničiarska rota
Michalovce
1
Pridelené ako posilový prostriedok 2.pešej divízii

Hraničiarske roty boli v 8/1944 zrušené. Mužstvo bolo presunuté do Harmanca a bolo určené ako doplnok pre 2.technickú divíziu. Vozidlá 1., 2., 4. a 5. hraničiarskej roty boli presunuté k AJ-VBV Prešov (celkový stav vozidiel stúpol na sedem).
Hraničiarsku rotu 3 v Brezne a jej Tč vz.33 spoločne s Pohotovostným oddielom žandárstva boli ako jediné vyslané k zásahu proti partizánom. Dňa 23.8.1944 o 19.45 hod. dostal POŽ rozkaz od ministra vnútra Alexandra Macha na presun do obce Svätý Ondrej (dnešné Brusno), kde mal zakročiť proti partizánom. Keďže v tom čase boli jednotky v oblasti zapojené do príprav na povstanie k žiadnemu stretu s partizánmi nedošlo.


Ďalšie tančíky boli pridelené k vybraným motorizovaným útvarom armády:

Asistenčná jednotka
Počet kusov
Poznámka
Bratislava-mesto
5
Garážované v JPO-1
Banská Bystrica
3
Garážované v Autoprápore 11
Trenčín
3
Garážované v Zborovom autoparku (V-13.485, V-13.486 a V-13.487)
Turčiansky Svätý Martin
3
Garážovaný v PÚV
Prešov
3
Garážované v Autoprápore 2


Po vypuknutí povstania došlo k odzbrojovaniu slovenských jednotiek na východnom Slovensku a Nemcom tam padlo do rúk 7 tančíkov Tč vz. 33 (pravdepodobne plný stav AJ Prešov). Existujú informácie o tom, že štyri tančíky používala nemecká 357.Infanterie-Division k ťahaniu protitankových kanónov 7,5 cm PaK 40 (známe evidenčné čísla V-13.460 a V-13.461). Ich použitie ako ťahačov je zdokumentované ešte i na jar 1945 v okolí Znojma. Existuje i zmienka o tom, že jeden tančík bol vo svojej pôvodnej úlohe guľometného tančíka používaný nemeckou jednotkou v okolí rakúskeho Mittterhofu. Bol nasadený ako podporný prostriedok pechoty.


Po vypuknutí povstania sa v martinských kasárňach PÚV nachádzalo celkovo 10 tančíkov vz.33 (5 vozidiel patrilo PÚV a 5 vozidiel patrilo asistenčnej jednotke v Turčianskom Svätom Martine, ktoré však boli garážované v kasárňach PÚV). Ich využitie bolo pravdepodobne minimálne, išlo o uložené vozidlá, ktoré boli v zlom technickom stave. Fotograficky je zdokladované ukoristenie tančíka ev.č. V-13.475, ktoré padlo do nemeckých rúk po obsadení martinských kasární. Existujú informácie o tom, že nejaké tančíky boli použité na povstaleckom letisku Tri duby, kde poslúžili na prevoz munície. V zdroji uvedenom nižšie je uvedený početný stav k 2.8.1944 16 ks, k 21.9.1944 - 3 ks. Ešte k 20.10.1944 sú vedené tri bojaschopné vozidlá.
V rukách slovenskej vlády bolo po vypuknutí povstania celkovo 11 tančíkov vz. 33. Päť vozidiel sa nachádzalo v AJ-VBV Bratislava (neskôr spadajúce pod Premávkovej autokolóny Bratislava (PAB)), ďalšie sa nachádzali v pionierskych práporoch 1, 2 a 11. Trojica tančíkov bola v stave AJ VBV Trenčín. Po zhabaní časti vozidiel zostalo novovznikajúcej Domobrane len päť tančíkov. Trojica tančíkov z AJ VBV Trenčín bola využitá nemeckými jednotkami. Dvojica tančíkov bola použitá proti partizánom v priestore Trenčianske Teplice - Motešice, tretí tančík skončil na posádkovej strelnici ako cvičný terč. Dvojica tančíkov zasahujúca proti partizánom bola následne odstavená v priestoroch muničného skladu v Zábraní, kde sa dočkali konca vojny a dokonca v 5/1945 i bližšie nešpecifikovaného nasadenia v rámci povojnovej československej armády.


Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
www.ebay.de

CZK - Tč vz. 33 - Po obsadení martinských kasární nemeckými jednotkami bol ukoristený tančík ev.č. V-13.475.

Po obsadení martinských kasární nemeckými jednotkami bol ukoristený tančík ev.č. V-13.475.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#596885Verze : 23
MOD
Replika Tč vz. 33 (13.477), Chráněná krajinná oblast Brdy, Bahna 2018, červen 2018.
CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#602580Verze : 0
MOD
Diskuse
Ve starší knize "Čekoslovenské tanky a tankisté" jsem našel fotografii tanků před ČKD. Zřejmně drobné změny v maskování byly vinnou oprav, či natření novějším nátěrem, tím mohly vzniknout i odchylky. Jsem prolezl ještě několik dalších knih, skutečně, schémata souhlasí. Jen tanky Škoda mají odlišná maskovací shémata a potom tanky LT vz.38 s čs.kamufláží mají odlišná schémata, ale kupodivu tyto jsou stejná.
Zřejmě měli šablony, jak zde bylo zmíněno. Jediné co mě na TČ vz.33 zajimá je hlavně, jak vypadal interiér, zkoušel jsem kontaktovat ČKD, ale bezvýsledně. uspořádání bude asi něco mezi TKS a MK.VI.

https://www.modelforum.cz/viewtopic.php?f=77&t=6279

CZK - Tč vz. 33 - Tč vz.33 před ČKD

Tč vz.33 před ČKD
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#227751Verze : 3
Vážení,
podnikový archiv VHJ ČKD Praha n. p., přešel před léty pod ČKD Holding Praha a. s., když tato firma zkrachovala byla jeho podstatná část předána Státnímu oblastnímu archivu v Praze.


Podnikový archiv Praga n. p. byl zčásti zachován jednak u firmy Praga Hostivař, druhak v soukromé sbírce pana Emila Příhody (Automuseum Praga), tretak v podnikových archivech Avia a něco lze nalézt i v Státním oblastním archivu.


Fotoarchivy těchto dvou zaniklých podnikových archivů jsem navštěvoval a nepamatuji se, že bych tam uzřel pozitivy či negativy s vyobrazením vnitřků tančíků.


Proto jsem prolezl archiv Difrologického klubu a nalezl jsem pouze tento mazací plán, který v třicátých letech vytvořil Vojenský technický a letecký ústav (VTLÚ). Sken byl pořízen z velmi nekvalitní kopie, takže se omlouvám. V případě nutnosti mohu dodat sken v rozlišení 300 dpi.
CZK - Tč vz. 33 - Předloha je uložena v pražském Vojenském ústřední archivu.

Předloha je uložena v pražském Vojenském ústřední archivu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#227799Verze : 0
MOD
Chtěl bych se zeptat jestli se podařilo sehnat něco z uvedených výkresů.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#355506Verze : 0
Vážený pane kolego,
lituji, ale o nalezení jakéhokoliv z výše uvedených výkresů, mi není ničeho známo.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#355575Verze : 0
MOD

Citace - Jiří Tintěra :

Vážený pane kolego,
lituji, ale o nalezení jakéhokoliv z výše uvedených výkresů, mi není ničeho známo.
Na modelforu se píše, že se podařilo sehnat docela dost dokumentace. Že by se to jen podařilo?
Cituji:
To bych se ho musel zeptat, ale jelikož jen za kopírování dal přez 7tis Kč, tak to asi nebude jen jeden mazací plán.
Někde se mu podařilo sehnat kódy či co k výkresový dokumentaci a podle toho hledal v archivech. dle jeho slov ani nevěděli co tam mají.modelforum.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#355987Verze : 1
Vážený pane kolego,
s postupem prácí na vzniku repliky Tč. vz. 33 jsem obeznámen a musím s lítostí opakovat, že výkresy, které jsem popsal výše, nebyly dosud nalezeny.
Je možné, že mnou hledané výkresy byly v padesátých letech minulého století převezeny z ČKD Sokolovo do archivů ČSLA, nebo byly předány do tankovky v Martině. Specializovaný archiv ČSLA údajně zanikl na Slovenku někdy v devadesátých letech.
Konstruktér repliky nalezl a pracuje s jinými výkresy!
CZK - Tč vz. 33 - Foto vlastní z 22.02.2010.

Foto vlastní z 22.02.2010.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#355990Verze : 1
MOD
Tak to se omlouvám. Když jsem se na forech dočetl, že se nějaká dokumentace našla, tak jsem se domníval, že je to tovární dokumentace.


Další fotografie již asi nezveřejníte, že?
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#357830Verze : 0
Vážený kolego "csrlive",
prosím obrňte se trpělivostí. Časem, zcela jistě, něco zveřejním.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#358224Verze : 0
MOD
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat ohledně konstrukce tančíku. Plechy se nýtovaly na rám tančíku, který byl z L profilů. Je známo jestli byl rám celistvý a nebo jednotlivé L profily byly samostatné. Bez spojení.


Dále bych se chtěl zeptat jestli by bylo možné nějak nahlédnout do dokumentace, podle které je zhotovována druhá replika. A co všechno tato dokumentace obsahuje.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#363594Verze : 1
Vážený kolego "csrlive",
dnes jsem obdržel odpověď na Vaše otázky, které tímto tlumočím: "Nic není svařeno, porušila by se pružnost skeletu. Dokumentace byla moc drahá a jen tak do světa nepůjde. Toto je na adresu zvědavce."
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#369074Verze : 0
MOD
Dobrý den,
mohl bych se zeptat na pokračování stavby repliky? Nějaké novinky, fotky, postřehy? Také mne napadlo jestli autor stavby neuvažoval o spolupráci s VHU, jelikož nalezl nějakou dokumentaci, tak jestli neuvažoval o poskytnutí této dokumentaci právě VHU. Ale jak se zde píše, že byla drahá, tak samozřejmě za nějakou peněžní částku. Dále bych se chtěl zeptat jestli diferenciál tančíku mohl vypadat nějak takto. Je to diferenciál z vozu Praga alfa 1934. A ještě jestli bych mohl poprosit o nějaký email na autora stavby.


Foto z http://vcc-nitra.webgarden.cz/image/14437319
CZK - Tč vz. 33 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#399784Verze : 1
Vážený pane kolego,
s lítostí sobě vlastní, musím konstatovat, že nemohu poskytnout další fotografie a odpovědi na otázky, které zde pokládáte.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#401685Verze : 0
MOD
Vážení,
po delší době se stavitel repliky Tč. vz.33 pochlubil několika fotografiemi, které naznačují jak daleko konstrukce pokročila.


P.S.
Stavitel repliky shání odkaz na prodejnu s náhradními díly vozíků Balcancar. Jejich plnopryžová kolečka jsou rozměrově blízká kolům tančíku vz.33.
CZK - Tč vz. 33 - Závěsná konzole k uchycení předního pojezdového vozíku.

Závěsná konzole k uchycení předního pojezdového vozíku.
CZK - Tč vz. 33 - Závěsná konzole k uchycení předního pojezdového vozíku.

Závěsná konzole k uchycení předního pojezdového vozíku.
CZK - Tč vz. 33 - Pravé hnací kolo a závěsná konzole k uchycení předního pojezdného vozíku.

Pravé hnací kolo a závěsná konzole k uchycení předního pojezdného vozíku.
CZK - Tč vz. 33 - Buben hnacího kola s originálními díly z automobilky Praga.

Buben hnacího kola s originálními díly z automobilky Praga.
CZK - Tč vz. 33 - Pohled na hnací ústrojí s originálními díly z automobilky Praga.

Pohled na hnací ústrojí s originálními díly z automobilky Praga.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#577067Verze : 3
MOD
Vážení,
po delší době se stavitel repliky Tč. vz.33 opět pochlubil několika fotografiemi, které naznačují jak daleko konstrukce pokročila.
CZK - Tč vz. 33 - Pohled na rychlostní skříň s originálními díly z automobilky Praga.

Pohled na rychlostní skříň s originálními díly z automobilky Praga.
CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#591874Verze : 0
MOD
Vážení,
stavitel repliky Tč. vz.33 se pochlubil několika fotografiemi, které naznačují jak daleko konstrukce pokročila.
CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


CZK - Tč vz. 33 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#664329Verze : 1
MOD
Dobrý den,
uplynuly již více než dva roky od posledního zveřejněného příspěvku o stavbě repliky tančíku vz. 33. Víte jak daleko stavba pokročila a případně zda by bylo možné zveřejnit další fotografie?
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#726450Verze : 1
Pane kolego,
pokusím se zjistit jak práce pokročily.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tc-vz-33-t17585#726457Verze : 0
MOD