Main Menu
User Menu
Tatra 804


Čtyřmístný osobní terénní automobil 4x4


Po skončení druhé světové války sloužila v řadách československé armády řada typů terénních automobilů, ať už se jednalo o vozidla československých jednotek působích za války v zahraničí či o automobily německého Wehrmachtu.


Snaha o unifikaci vozového parku armády patrně začala v roce 1947, následně byli osloveni českoslovenští výrobci automobilové techniky (Tatra, Praga, Škoda), kteří dostali za úkol vyvinout nové osobní i nákladní terénní automobily pro vojenské použití.


V roce 1950 byl ve společnosti Tatra Kopřivnice zahájen vývoj vozidel Tatra 803, Tatra 804 a Tatra 805, přičemž pouze poslední ze jmenovaných se dostal do sériové výroby a operační služby u armády.


Prototyp vozidla Tatra 804 byl zhotoven 6. listopadu 1951. Jeho podvozek se shodoval se stejnou partií vozidla Tatra 803, měl však rozvor zkrácen na 2 000 mm. Hmotnost ale nesplňovala požadavky armády. Byly sice učiněny pokusy vozidlo odlehčit, ale ty skončily neúspěšně a Tatra 804 nakonec do výzbroje zavedena nebyla.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-804-t13294#140498Verze : 0
MOD
Pohled zepředu
CZK - Tatra 804 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-804-t13294#47388Verze : 0
MOD
3/4 pohled zpředu
CZK - Tatra 804 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-804-t13294#47391Verze : 0
MOD
Tatra 804 in action
CZK - Tatra 804 - Tatra 804  v terénu.  Třebíč 2000

Tatra 804 v terénu. Třebíč 2000
CZK - Tatra 804 - Tatra 804, pohled zleva,  Třebíč 2000

Tatra 804, pohled zleva, Třebíč 2000
CZK - Tatra 804 - Tatra 804 v terénu, Třebíč 2000

Tatra 804 v terénu, Třebíč 2000
CZK - Tatra 804 - O zlomenou poloosu 2002, Třebíč

"O zlomenou poloosu 2002", Třebíč
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-804-t13294#173015Verze : 0
Ještě 2x Tatra
CZK - Tatra 804 - Pohled pod pokličku

Pohled "pod pokličku"
CZK - Tatra 804 - držte si čepice, jedeme z kopce

držte si čepice, jedeme z kopce
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-804-t13294#173023Verze : 0
Digitálny archív Zemského archívu v Opavě

CZK - Tatra 804 -


CZK - Tatra 804 -


CZK - Tatra 804 -


CZK - Tatra 804 -


CZK - Tatra 804 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-804-t13294#622155Verze : 0
MOD