Main Menu
User Menu

CZK - Táhlá náložka TN

Je určena pro nabíjení šikmých trub v podpěrách mostů, k ničení protitankových zátarasů, k zřizování průchodů v protitankových zátarasech a k odtarasovacím pracím všeobecně.


Táhlá náložka TN patří do kategorie speciálního náloživa. Má tvar ocelové trubky o průměru 7 cm a je dlouhá 160 cm. Hmotnost náložky je 12 kg a obsahuje 7,8 kg litého tritolu v délce 150 cm, což odpovídá množství trhaviny 5,2 kg na metr délky.


Táhlá náložka TN je vybavena rozbuškovou jímkou se šroubovou vložkou. V rozbuškové jímce je zalaborováno počinové tělísko z lisovaného pentritu Np 10 o hmotnosti 100 g, které slouží k lepšímu přenosu detonace mezi náložkami spojenými do dlouhé táhlé nálože.


Jednotlivé náložky je možné pomocí zámků spojovat a vytvářet tak dlouhé táhlé nálože. Takto je možné vytvářet až 100 m dlouhé táhlé nálože. K snadnějšímu vysouvání náloží například z okopu se na první náložku v sestavě upevňuje nástavec se zaoblenou výsuvnou hlavou, který je součástí soupravy.


K roznětu náložky TN se používá časový rozněcovač, bleskovice z rozbuškou (bleskovicovou počinkou BP- 1) nebo elektrická rozbuška. Jedno z výše uvedených rozněcovadel se vždy zasouvá do rozbuškové jímky poslední náložky TN v sestavě táhlé nálože a zajistí se rozbuškovým šroubem. Pentritová počinová tělíska v rozbuškových jímkách jednotlivých náložek TN v sestavě táhlé nálože, pak spolehlivě zajistí přenos detonace v celé délce táhlé nálože.


Táhlé náložky TN jsou baleny a dopravovány v truhlících vždy po pěti kusech. Součástí truhlíků je i nástavec se zaoblenou hlavou, sloužící k usnadnění posouvání náložek sestavených do dlouhých táhlých náloží v terénu.
Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
Foto archiv autora

CZK - Táhlá náložka TN - Táhlá náložka TN nákres

Táhlá náložka TN nákres
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tahla-nalozka-TN-t114182#397726Verze : 0