Main Menu
User Menu

CZK - TRAL (mechanický odmínovač)

Mechanický odmínovač TRAL je určený na odmínovanie a rýchly prieskum terénu. Pred každým pásom tanku, na ktorom je namontovaný, vytvára koľajový priechod v mínovom poli 70 cm široký. Protitankové míny s tyčovými roznecovačmi sa privádzajú k výbuchu pred celou šírkou tanku. Pri dobrej viteľnosti v mäkkom teréne možno využiť dva mechanické odmínovače - TRAL idúce stupňovite za sebou tak, aby sa stopy vozíkov prekrývali, a takto vytvoriť širší koľajový priechod.
TRAL možno pripojiť len na tanky, ktoré majú privarené lišty a držiaky pre upevnenie odmínovacieho zariadenia. TRAL svojou hmotnosťou a odporom vozíkov proti valeniu po teréne zhoršuje jazdné vlastnosti tanku, jeho priechodnosť terénom a manévrovacie schopnosti. S výhodou sa používa na komunikáciách, na tvrdom a únosnom teréne. V mokrých a málo únosných pôdach, v hlbokom snehu a na poľadovici sú jeho jazdné vlastnosti i spoľahlivosť znížené.

Mechanický odmínovač TRAL odoláva výbuchom mín a náloží do hmotnosti 10 kg trhaviny. Ak sú normálne uložené, privádza ich spoľahlivo k výbuchu. Míny uložené hlbšie alebo s nástrahou proti mechanickým odmínovačom zneškodniť nemôže.

Počet diskov na jednom vozíku : 5
Priemer diskov : 1030 a 1100 mm
Hrúbka diskov : 75 a 105 mm

Hlavné údaje :
Rozmery :
Celková dĺžka na tanku T-54A : 9400 mm
Šírka v pracovnej polohe : 3800 mm
Šírka neodmínovaného priestoru medzi koľajami priechodu : 1910 mm

Hmotnosť :
- TRAL - u : 10,5 t
- hlavného rámu : 1,3 t
- jedného vozíka : 4,6 t

Čas montáže na tank pomocou autožeriavu : 30 min.
Čas ručnej montáže : 60 - 90 min.
Čas demontáže :20 min.

Max. rýchlosť na ceste : 30 km. / hod.

Rýchlosť jazdy pri odmínovaní : 4 až 15 km. / hod.
Spotreba paliva v teréne na 100 km jazdy : 450 l
Spotreba paliva na ceste na 100 km jazdy : 300 l

Osádka : 4 muži


Zdroj : Technická príručka ženijných jednotiek SVŠT Bratislava 1988
CZK - TRAL (mechanický odmínovač) - Vozík mechanického odmínovača TRAL

Vozík mechanického odmínovača TRAL
CZK - TRAL (mechanický odmínovač) - Hlavný rám TRAL

Hlavný rám TRAL
URL : https://www.valka.cz/CZK-TRAL-mechanicky-odminovac-t70925#249869Verze : 1
Doplnenie údajov :

Mechnický odmínovač – tral ( ďalej MO-T) je možné pripojiť na tanky, ktoré sú vybavené privarenými lištami a držiakmi pre upevňovanie odmínovacích zariadení - T-54A, T-55.

Na tanky T-34/85 a T-54A, ktoré tieto lišty a držiaky nemajú, mechanický odmínovač – tral nie je možné použiť.
Montáž MO-T na tank a jeho demontáž môže vykonať osádka tanku ručne bez žeriavu, Vyžaduje to dobre vycvičenú osádku a vhodný rovný a tvrdý terén. Trvá 60 až 90 minút. Demontáž 20 minút. K montáž i demontáži MO-T je výhodné použiť žeriav, najťažšia časť vozíku váži 4600 kg.

Je ho možné použiť v rôznom teréne za rôznych podmienok a zneškodneniu rôznych typov protitankových mín

Skladá sa z dvoch vozíkov upevnených na hlavnom ráme, ktorý je zavesený na prednej časti tanku. Na prednej časti hlavného rámu je upevnený valec, ktorý v nerovnom teréne zdvíha hlavný rám a zaisťuje prekonanie prekážok.

Hlavné časti MO-T :
- 2 vozíky,
- úplný závesný rám,
- záves hlavného rámu,
- medzikusy.
Medzi vozíkmi je na hlavnom ráme zavesená mriežka, ktorá privádza k výbuchu míny s tyčovými roznecovačmi.

Vozíky MO-T idú nepretržite po teréne a váhou svojich pancierových diskov privádzajú k výbuchu protitankové (PT) i protipechotné míny tak, že tlačia na ich aktívne časti.
Každý vozík vydrží 5 výbuchov PT mín s náložou 10 kg trhaviny alebo 15 výbuchov PT mín s s náložou 5 kg trhaviny.

Doba potrebná na : montáž MO-T (s použitím žeriavu) : 30 minút / demontáže20 minút

Rozmery MO-T v mm:
Dĺžka hlavného rámu : 3200
Šírka odmínovaného priechodu : 700
Rozchod vozíkov : 2610 ( v pracovnej polohe)
Priemerná rýchlosť na ceste : 10 – 15 km / hod.
Max. rýchlosť : pri odmínovaní 10 km / hod.

Preprava :
- na kratšie vzdialenosti bez demontáže,
- na podvalníku P-50 aj s tankom,
- nad 50 km ( po zdemontovaní) na nákladných automobiloch T-111, T-138, T-148 alebo po železnici na vozoch rady Px, Pao.


Zdroj : Žen-29-3 Mechanický odmínovač - TRAL - predpis ČSLA, Praha 1963
CZK - TRAL (mechanický odmínovač) - MO-Tral na korbe T 111.

MO-Tral na korbe T 111.
URL : https://www.valka.cz/CZK-TRAL-mechanicky-odminovac-t70925#313783Verze : 1
T-54A z výzbroje ČSLA vybavený odminovacím TRALem.
CZK - TRAL (mechanický odmínovač) - (Bojová příprava)

(Bojová příprava)
URL : https://www.valka.cz/CZK-TRAL-mechanicky-odminovac-t70925#355388Verze : 0
MOD