CZK - TR-77 (tabuľka radistu)

Tabuľka radistu TR-77 je prostriedkom na odovzdávanie príkazov a informácií pre služobné použitie radistami. Tabuľka formátu A4 obsahuje celkovo 400 políčok v ktorých sú vypísané určité frázy, číslice od 0 po 99 a 3 x základné písmená abecedy bez diakritiky. Medzi frázami sú aj súrnosti telegramov od VOZDUCH po CVIČNÝ dvakrát v rôznom poradí v červených políčkach. Frázy venované pracovným frekvenciám a volacím znakom sú v žltých políčkach, frázy venované druhom prevádzky a ostatným prevádzkovým informáciám v bielych políčkacha a v zelených políčkach sú frázy venované prevádzkovej disciplíne ostatným dôležitým prevádzkovým príkazom. Kódovanie políčok je súradnicovým systémom trojmiestnym číslom tak, že ako prvá číslica je riadok hrubo orámovaný, druhá číslica je stĺpec hrubo orámovaný a tretia číslica určuje hornú, dolnú frázu, písmeno alebo číslicu. Kód sa mení každých 24 hodín. Na druhej strane sú dve tabuľky so Z-kódmi a skratkami používanými bežne profi službami a rádioamatérmi, výpisom Q-kódov a dvojriadkovou tabuľkou do ktorej sa opisovali kľúče pre vodorovné a zvislé kódovanie políčok. Táto tabuľka sa používala aj na vysierlanie previerky rádiostanice.


Tabuľka je vytlačená na hrubšom papiery, gramáž cca 200 g/m2 V praxi sa chránila tabuľka pred zničením rôznymi spôsobmi, tá na obrázkoch bola napríklad nalakovaná, aby sa dali zmazať čísla napísané voskovou ceruzkou. Rovnako sa používalo aj tené plexisklo ktorého okraj bol jemne prebrúsený a na tento sa písalo obyčajnou ceruzkou. Výhodou bolo, že sa dali čísla rýchlo zmazať v prípade potreby.


Zdroj: vlastná zbierka
CZK - TR-77 (tabuľka radistu) - Predná strana TR-77

Predná strana TR-77
CZK - TR-77 (tabuľka radistu) - Zadná strana TR-77

Zadná strana TR-77
URL : https://www.valka.cz/CZK-TR-77-tabulka-radistu-t85881#317607 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více