Main Menu
User Menu

CZK - Srovnávací tabulka hodností - 1. čs. republika

ozbrojené síly, státní správa, politická správa


Armáda Četnictvo Ústřední politická správa
(ministerstva a zemské úřady)
Okresní politická správa Politická a policejní vyšší pomocná správní služba Politická a policejní kancelářská služba Policejní správa Policejní lékaři Policejní vyšší strážní služba Policejní strážní služba
(Sbor uniformované stráže bezpečnosti)
Policejní strážní služba
(Sbor neuniformované stráže bezpečnosti)
Celní správa Finanční stráž Důchodková kontrola Berní služba Vojenské lesní podniky Vězeňská správní služba Vězeňská strážní služba
armádní generál   zemský president                              
divisní generál /
generál šéf služby
  zemský vicepresident       policejní president                      
brigádní generál /
generál služby
generál ministerský rada /
vládní rada
vládní rada     vládní rada                      
plukovník plukovník správní vrchní odborový rada vrchní rada politické správy vrchní aktuárský ředitel   vrchní policejní rada   vrchní velitel stráže bezpečnosti     vrchní celní ředitel     vrchní berní ředitel vládní rada vrchní ředitel  
podplukovník podplukovník správní odborový rada rada politické správy aktuárský ředitel vrchní kancelářský správce policejní rada policejní zdravotní rada velitel stráže bezpečnosti vrchní inspektor I. třídy stráže bezpečnosti vrchní inspektor I. třídy stráže bezpečnosti celní ředitel vrchní inspektor finanční stráže I. třídy vrchní důchodkový kontrolor berní ředitel /
vrchní berní správce
vrchní rada ředitel vrchní inspektor I. třídy
major major správní /
major výkonný
vrchní ministerský komisař vrchní komisař politické správy aktuárský vrchní tajemník kancelářský správce vrchní policejní komisař policejní vrchní okresní lékař vrchní okresní inspektor vrchní inspektor II. třídy stráže bezpečnosti vrchní inspektor II. třídy stráže bezpečnosti vrchní celní tajemník vrchní inspektor finanční stráže II. třídy důchodkový kontrolor vrchní berní tajemník /
berní správce
lesní rada /
vrchní lesní kontrolor
vrchní tajemník vrchní inspektor II. třídy
štábní kapitán štábní kapitán správní /
štábní kapitán výkonný
                               
kapitán kapitán správní /
kapitán výkonný
ministerský komisař komisař politické správy aktuárský tajemník vrchní kancelářský oficiál policejní komisař policejní okresní lékař okresní inspektor I. třídy inspektor I. třídy stráže bezpečnosti inspektor I. třídy stráže bezpečnosti celní tajemník inspektor finanční stráže I. třídy důchodkový revident berní tajemník /
vrchní berní oficiál
lesmistr /
lesní kontrolor /
nadlesní
tajemník inspektor I. třídy
nadporučík nadporučík správní /
nadporučík výkonný
ministerský koncipista koncipista politické správy aktuárský adjunkt kancelářský oficiál policejní koncipista policejní okresní lékař okresní inspektor II. třídy inspektor II. třídy stráže bezpečnosti inspektor II. třídy stráže bezpečnosti celní adjunkt inspektor finanční stráže II. třídy důchodkový asistent berní adjunkt /
berní oficiál
lesní správce /
polesný /
lesní I. třídy
adjunkt inspektor II. třídy
poručík poručík výkonný ministerský koncipista (čekatel) koncipista politické správy (čekatel) aktuárský elév (čekatel) kancelářský manipulant (čekatel) policejní koncipista   elév (čekatel) manipulant (čekatel) manipulant (čekatel) celní elév (čekatel)   důchodkový akcesista (čekatel) berní elév (čkatel) /
berní manipulant (čekatel)
adjunkt /
lesní II. třídy
elév (čekatel) manipulant (čekatel)
podporučík                                  
štábní praporčík vrchní strážmistr               obvodní inspektor I. třídy obvodní inspektor I. třídy   vrchní respicient finanční stráže     lesní dozorce I. třídy   zástupce inspektora
praporčík praporčík     koncipient (policejní atd.) vrchní kancelářský oficiant       obvodní inspektor II. třídy obvodní inspektor II. třídy   respicient finanční stráže     lesní dozorce II. třídy   vrchní dozorce
štábní rotmistr štábní strážmistr       kancelářský oficiant       obvodní inspektor II. třídy obvodní inspektor II. třídy   respicient finanční stráže     nadhajný   vrchní dozorce
rotmistr strážmistr       kancelářský pomocník       obvodní inspektor II. třídy obvodní inspektor II. třídy   respicient finanční stráže     hajný   vrchní dozorce
rotný závodčí       kancelářský podúředník       nadstrážník policejní agent I. třídy   dozorce finanční stráže   berní vykonavatel (podúředník)     dozorce (podúředník)
četař četař       kancelářský podúředník       strážník policejní agent II. třídy   pomocný dozorce finanční stráže   berní vykonavatel (podúředník)     dozorce (podúředník)
desátník desátník       kancelářský zřízenec       strážník policejní agent II. třídy   pomocný dozorce finanční stráže   berní vykonavatel (zřízenec)     dozorce (zřízenec)
svobodník svobodník       pomocný kancelářský zřízenec       pomocný zřízenec strážní služby pomocný zřízenec strážní služby   pomocný dozorce finanční stráže   pomocný berní vykonavatel (zřízenec)     pomocný dozorce
vojín                                  
Stav platný ke konci republiky.Zdroj:
MACEK, Pavel - UHLÍŘ, Lubomír: Dějiny policie a četnictva II. Československá republika (1918-1939), POLICE HISTORY, Praha 1999.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Srovnavaci-tabulka-hodnosti-1-cs-republika-t90120#336984Verze : 0
MOD