Main Menu
User Menu

CZK - Sbor ozbrojené ochrany železnic [RRRR-RRRR]

Československá Socialistická Republika (1960-1989)
Sbor ozbrojené ochrany železnicNázev:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Strážník
Strážník
Guard
Strážník


Starší strážník
Starší strážník
Senior guard
Starší strážník


Vrchní strážník
Vrchní strážník
Chief guard
Vrchní strážník


Dozorčí
Dozorčí
Supervisory
Dozorčí


Starší dozorčí
Starší dozorčí
Senior supervisory
Starší dozorčí


Vrchní dozorčí
Vrchní dozorčí
Chief supervisory
Vrchní dozorčí


Inspektor
Inspektor
Inspector
Inspektor


Vrchní inspektor
Vrchní inspektor
Chief inspector
Vrchní inspektor


Ústřední inspektor
Ústřední inspektor
Superintendent
Ústřední inspektor


Ředitel II. stupně
Ředitel II. stupně
Director 2nd class
Ředitel II. stupně


Ředitel I. stupně
Ředitel I. stupně
Director 1st class
Ředitel I. stupně


Vrchní ředitel
Vrchní ředitel
Head director
Vrchní ředitel

po roce 1982 jsou v tomto bezpečnostním sboru stejné hodnosti jako u Veřejné bezpečnosti či SNV
URL : https://www.valka.cz/CZK-Sbor-ozbrojene-ochrany-zeleznic-RRRR-RRRR-t180502#529425Verze : 0