Main Menu
User Menu

CZK - Samota (30 mm čtyřhlavňový PL kanón)

Samota - projekt samohybného 30 mm PL štvorkanónu. PL štvorkanón mal byť vybavený riadiacim rádiolokátorom a veliteľským stanovišťom. 30 mm kanóny boli odvodené z 30 mm PL kanónov používaných v PLdvK vz. 53 (PLdvK vz. 53/59). Projekt riešil VVÚ ZVS Brno (pod vedením Ing. Miroslava Kotíka a Ing. Jozefa Kocha). Projekt bol ukončený bez zavedenia do výzbroje. Súbežne s projektom samohybného štvorkanónu bol vyvíjaný aj projekt automatizovanej batérie vybavenej týmto systémomom pod označením StojkaZdroj: www.palba.cz ( Popelínský, Lubomír: Čs. automatické zbraně a jejich tvůrci, NV 1999, ISBN 978-80-206-0567-3)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Samota-30-mm-ctyrhlavnovy-PL-kanon-t85163#314592Verze : 0
MOD
Našel jsem ve svém archivku tuhle fotku, tuším, že je to zmiňovaná SAMOTA
CZK - Samota (30 mm čtyřhlavňový PL kanón) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Samota-30-mm-ctyrhlavnovy-PL-kanon-t85163#314623Verze : 0
MOD
Doplnenie údajov :
V roku 1958 sa v Konštrukte Trenčín začal vývoj samohybného 30 mm protilietadlového štvorkanóna ( krycí názov SAMOTA).


Presný názov :“30 mm samohybný protilietadlový štvorkanón s riadiacim rrádiolokátorom a veliteľským stanoviskom SAMOTA“. Jedná sa o obdobie okolo roku 1959.


„Pre nevyjasnenosť niektorých požiadavok a ich značné zmeny viedli k tomu, že mnohé práce boli zastavené už vo vývojových etapách“.


Zastavené na základe odporúčania ZSSR z 3.12.1959 s ohľadom na rozvoj raketovej techniky.Zdroj : ŠTAIGL, Jan Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 – 1960, str. 67, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
Bílek, Jiří, a.i. : Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy. MO ČR 2008

CZK - Samota (30 mm čtyřhlavňový PL kanón) - Zo skúšok na strelnici Hlboké.

Zo skúšok na strelnici Hlboké.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Samota-30-mm-ctyrhlavnovy-PL-kanon-t85163#314649Verze : 0