Main Menu
User Menu
Roznecovač Ro-6


Je to tlakový a nástrahový roznecovač. Používa sa k zamínovaniu železničných tratí a ku kladeniu nástrah na železnicu. Kladie sa tak, že sa tlačítko roznecovača opiera o pätu koľajnice alebo spodnú plochu podvalu. Nie je možné ho použiť na tratiach s betónovými podvalmi a na oceľových mostoch. K adjustácii sa používa rozbuška „Ž“.


TTU:
- dĺžka roznecovača ...........88 mm
- šírka roznecovača ...........35 mm
- výška roznecovača ...........132 mm
- aktivačná sila ..............20-40 N


Skladá sa z bakelitového tela, v ktorom je pod stlačenou pružinou úderníka úderník. Úderník je na konci drieku opatrený ozubom, ktorý je v údernej polohe zachytený za ozub tlačítka. V zaistenej polohe drží tlačítko poistka. Na spodnej časti je tlačítko opatrené ozubom pre zachytenie ozubu drieku úderníka. Horný koniec tlačítka je opatrený vnútorným závitom pre naskrutkovanie nadstavca s tlakovou tyčinkou. Koniec tela roznecovača je opatrený zápalkovou skrutkou so zápalkou. Po položení a odjistení Ro-6 pod koľajnicou je tlačítko držané v zaistenej polohe koľajnicou a štrkom a tým je tiež úderník držaný v údernej polohe.


K aktivácii Ro-6 adjustovaného na tlak dochádza takto: príchodom vlaku nad roznecovačom sa prehne koľajnica alebo susedný podval, tým dôjde k zaťaženiu t.z. stlačeniu tlakovej tyčinky s tlačitkom, ktorá premôže tlak pružiny tlačítka. Akonáhle klesne tlačítko o 3 mm, vyjde ozub tlačítka zo svojej polohy proti ozubu drieku úderníka, ozub drieku úderníka prekĺzne hornou drážkou tlačítka a úderník je vrhnutý pružinou úderníka na zápalku, ktorá zážihom privedie k výbuchu rozbušku Ž a tým i celú nálož.


K adjustácii Ro-6 sa používa rozbuška Ž a 400 gramová počinová náložka. K adjustácii a kladeniu je nutné určovať dobrých vycvičených vojakov. Odistený Ro-6 je zakázané znovu zajisťovať pretože by pritom mohlo dôjsť k výbuchu nálože.


Roznecovače Ro-6 sú balené po 2 ks v lepenkovej krabici. Lepenková krabica s roznecovačmi sa ukladá po 70 ks do drevených debničiek, takže v jednej debničke je 140 roznecovačov.Zdroj: CV EOD Nováky
Foto: Vlastne

CZK - Roznecovač  Ro-6 - Roznecovač RO-6

Roznecovač RO-6
CZK - Roznecovač  Ro-6 - RO-6  Rez

RO-6 Rez
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-6-t81901#300300Verze : 0