Main Menu
User Menu
Roznecovač Ro-5


- kovový, mechanický, tlakový, s okamžitým pôsobením. Používa sa len k adjustácii tankových kovových mín PT Mi-K.


TTU:
- hmotnosť roznecovača ..........0,34 kg
-priemer tela roznecovača ........46 mm
- dĺžka roznecovača ..............80 mm
- aktivačná sila ............1 300 - 1 600 NRoznecovač Ro-5 sa skladá z tela, púzdra, závernej skrutky, úderníka, poistnej závlačky, strižného kolíka, z pružiny úderníka a závitovej vložky. Záverná skrutka je z bakelitu, ostatné súčiastky sú oceľové. Neoddeliteľnou súčasťou roznecovača Ro-5 je 125 g počinová náložka z lisovaného tritolu a 2 nápichové rozbušky. Úderník roznecovača je pre prepravu zaistený poistnou závlačkou.


K činnosti roznecovača dochádza tlakom na vyčnievajúcu hlavu úderníka silou 1300-1600 N, pričom sa rozstrihne strižný kolík a tým sa uvoľní úderník, ktorý je pružinou úderníka vrhnutý na hornú rozbušku a privedie ju k výbuchu. Výbuchom rozbušky sa postupne privedie k výbuchu počinová náložka a trhacia náplň v tele míny.


Roznecovače Ro-5 sú balené v zvláštnych debničkách po 20 ks spoločne so štyrmi Ro-3, s 20 dopravnými poistkami a s 1 odjisťovačom.


Pri preprave, ukladaní roznecovačov a pri manipulácii s nimi je treba zaobchádzať s nimi veľmi opatrne, lebo už pri páde roznecovača z výšky l m na jeho vyčnievajúcu hlavu môže dôjsť k jeho aktivácii.Cvičný roznečovač Cv Ro-5


Cvičný roznecovač Cv Ro-5 je mechanický, tlakový roznecovač s okamžitým pôsobením. Používa sa k adjustácii cvičnej protitankovej kovovej míny Cv TP Mi-K. Používať ho k iným účelom je zakázané.


Od ostrého Ro-5 sa cvičný roznecovač Cv Ro-5 líši len tým, že na hornej ploche má 3 dymové kanáliky uzatvorené krytkami a po obvode biele medzikružie s označením Cv Ro-5.


Cvičný roznecovač sa skladá z tela, ktoré je na hornej ploche opatrené 3 dymovými kanálikmi uzatvorenými zalakovanými papierovými krytkami. Úderník sa pružinou v tele roznecovača je držaný v údernej polohe strižným kolíkom. Nad strižným kolíkom je úderník, ktorý je zaistený poistnou závlačkou. Pod úderníkom je umiestnená zápalka. V spodnej časti je závitová vložka s roznetkou. V púzdre roznecovača je miesto ostrej počinovej náložky dymová vložka, ktorým stredom prechádza stopina.


K aktivácii roznecovača dochádza tlakom na vyčnievajúcu hlavu úderky silou l300 - 1600 N , pritom sa prestrihne strižný kolík, tým sa uvoľní úderník, ktorý je pružinou úderníka vrhnutý na zápalku. Zápalka postupne zažihne zážihovú zlož na dymovej vložke, stopinu a samotnú dymovú zlož. Pri horení dymovej zlože sa vyvíja hustý oranžový dym, ktorý vyrazí papierové krytky v tele roznecovačaa uniká dymovým kanálikom vytvoreným v maskovacej vrstve zeminy na povrch terénu. Intenzívne dymenie trvá asi 15 s a dym je viditeľný na vzdialenosť asi 1 km.

Adjustácia a dezadjustácia cvičného Ro-5 je taká istá ako u ostrého Ro-5. Cvičné protitankové kovové míny adjustované Cv Ro-5 sa nesmú po dohorení dymovej zlože v roznecovači ihneď zdvíhať, lebo za 30 - 60 s po dohorení zlože vybuchuje do l0 min. spodná roznetka roznecovača, pričom je vyrazená záverná skrutka, ktorá môže spôsobiť zranenie hlavne oči.


Cvičné roznecovače sú balené rovnako ako ostré roznecovače Ro-5, v zvláštnych debničkách po 20 ks spoločne so štyrmi Ro-3 s 20 dopravnými poistkami s 1 odisťovačom. Tieto roznecovače sa prepravujú a ukladajú ako horľaviny t.j. oddelene od trhavín a iniciátorovZdroj: CV EOD Nováky
CZK - Roznecovač Ro-5 - Roznecovač RO-5

Roznecovač RO-5
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-5-t81900#300299Verze : 0
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznecovače - predpis ČSLA Praha 1987
CZK - Roznecovač Ro-5 - Ro-5.

Ro-5.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-5-t81900#369273Verze : 0