Main Menu
User Menu
Roznecovač Ro-4


- nástrahový, odľahčovací, k zaisteniu všetkých typov protitankových a protipechotných mín o hmotnosti väčšej než 2 kg proti ich odstráneniu.


Roznecovač Ro-4 je bakelitový, vodotesný a obsahuje minimálne množstvo kovových súčiastok. Pre výcvik sa môžu používať Ro-4 tak, že sa adjustuje cvičnou kombinovanou rozbuškou Žk a 200 g cvičnou náložkou. Vzhľadom k tomu, že je tento roznecovač veľmi citlivý, môžu s ním pracovať len veľmi dobre vycvičení vojaci.

TTU:
- dĺžka roznecovača ....................73 mm
- šírka roznecovača ....................25 mm
- výška roznecovača ....................51 mm
- minimálna aktivačná sila .............20 NRoznecovač Ro-4 sa skladá z bakelitového tela, v ktorom je uložený úderník s pružinou úderníka v údernej polohe. Úderník má lisovaný oceľový hrot a je držaný v údernej polohe poistnou závlačkou. Hornou stenou tela roznecovača prechádza tlačidlo zakryté gumovou ochrannou čiapkou. Ďalej je roznecovač opatrený rozbuškovou skrutkou s tesniacimi podložkami k uchyteniu kombinovanej rozbušky Žk. Činnosť Ro-4 adjustovaného kombinovanou rozbuškou Žk a naskrutkovanej do prídavnej náložky je zaistená tým, že tlačidlo roznecovača pri zaťažení dosadá svojim okrajom na telo roznecovača a svojím spodným kužeľovým koncom zasahuje do dutiny tela roznecovača, v ktorej je uložený úderník. U zaisteného roznecovača drží úderník v údernej polohe poistná závlačka, ktorá sa opiera o telo roznecovača. Po vytiahnutí poistnej závlačky sa úderník oprie tlakom pružiny úderníka svojou kužeľovou časťou o kužeľovú časť tlačítka.


Pri zdvihnutí míny, ktorou je Ro-4 zaťažený, vysunie úderník tlačítko tlakom pružiny úderníka hore o 3 mm, uvoľnený úderník je vrhnutý na rozbušku Žk a privedie ju k výbuchu a od nej je privedená k výbuchu náložka. Poistnú závlačku nie je možné zasunúť späť do úderníka a preto takto zhotovenú mínu nie je možné deadjustovať alebo odstrániť pričom by nebola uvedená do činnosti. Míny zaistené Ro-4 proti odstráneniu sa musia uvedená do činnosti.


Míny zaistené Ro-4 proti odstráneniu sa musia ničiť na mieste a to priloženou náložkou alebo univerzálnou kotvičkou.Zdroj: CV EOD Nováky
CZK - Roznecovač Ro-4 - Ro-4 rez + popis

Ro-4 rez + popis
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-4-t81898#300285Verze : 0
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznecovače - predpis ČSLA Praha 1987
CZK - Roznecovač Ro-4 - Ro-4.

Ro-4.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-4-t81898#369272Verze : 0