Main Menu
User Menu
Roznecovač Ro-3 sa používa ako nástrahový odľahčovací roznecovač k zaisteniu protitankových kovových mín PT Mi-K a cvičných protitankových mín Cv PT Mi-K proti deadjustácii a odstráneniu.


Ro-3 nemá roznetku ani zápalku a je možné ho použiť len v spojení s uvedenými typmi mín.Ro-3 sa skladá :


- bakelitové telo, zložené z viečka a púzdra,
- úderník,
- vzpruha úderníku,
- zádržné guličky,
- odisťovacia závlačka.Hlavné technické údaje :


Rozmery v mm :


Priemer : 45
Výška : 54


Minimálna aktivačná sila .................20 N
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznecovače - predpis ČSLA Praha 1987
CZK - Roznecovač Ro-3 - Ro-3.

Ro-3.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-3-t102487#369280Verze : 0
Je možné ho použiť len v spojení s roznecovačom Ro-5,jeho samostatné použitie možné nieje.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-3-t102487#623072Verze : 0