Main Menu
User Menu
Roznecovač Ro-10


Roznecovač Ro-10 je tlakový, ťahový i nástrahový roznecovač s okamžitým pôsobením. Používa sa k adjustácii všetkých prostriedkov, ktoré sú adjustované bežne Ro-1 s tým, že pri použití Ro-10 pôsobí tento roznecovač i ako nástražný. Roznecovač Ro-10 sa po odistení nelíši svojim vzhľadom a rozmermi od Ro-1. Míny, u ktorých nie je bezpečne zistené či sú adjustované Ro-1, sa nesmú dezadjustovať.
Adjustácia „Žk“.


TTU:
- priemer roznecovača ......13 mm
- výška roznecovača ................................80 mm
- aktivačná sila /ťah/ väčší než .................40 N
- hmotnosť debničky s 500 roznecovačmi ......28 kg
- rozmery debničky ...............440x300x240 mmRoznecovač Ro-10 je aktivovaný pri pokuse o jeho vyksrutkovanie z míny, t.j. pri pootočení tela roznecovača o 45° doľava. Tento pohyb sa prenesie z tela roznecovača na driek úderníka v jeho sploštenej časti. Z drieku úderníka sa prenáša pohyb zádržnými guličkami na vlastný úderník. Uderník sa teda môže pootočiť vo vnútornom púzdre. Akonáhle sa úderník potočí o 45°, dostanú sa zádržné guličky proti výrezom vnútorného púzdra, tým sa uvoľnia, odskočia stranou a uvoľnia úderník z drieku. Úderník je potom pružinou úderníka vrhnutý na zápalku. Pred každým použitím Ro-10 je nutné skontrolovať, či zástrčka i poistka sú dorazené až k drieku úderníka a či dutina v zápalkovej skrutke nie je znečistená. V žiadnom prípade nesmie byť poistka zamenená so zástrčkou, lebo roznecovač by bol ihneď aktivovaný. Potom sa do zápalkovej skrutky vloží rozbuška Ž otvorom proti zápalke a roznecovač sa naskrutkuje do míny.


Dokiaľ nie je Ro-10 odistený, je možné ho bezpečne zaskrutkovávať i vyskrutkovávať. Akonáhle je odistený, je akákoľvek manipulácia s ním zakázaná.Zdroj: CV EOD Nováky
Foto: Vlastne

URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-10-t81906#300311Verze : 0
Na fotke je Ro-1 (prípadne Ro-10 bez poistky).
URL : https://www.valka.cz/CZK-Roznecovac-Ro-10-t81906#673158Verze : 0