Main Menu
User Menu
Ženijná kombinovaná Rozbuška Žk sa používa k adjustácii v roznecovačoch, ktoré nemajú svoju vlastnú zápalku alebo roznetku : Ro-2, Ro-4, Ro-7 II a Ro-9.


Rozbuška Žk sa skladá z hliníkovej dutinky s obrubou. V spodnej časti je náplň z lisovaného pentritu a v hornej časti primárna výbušná náplň.
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznecovače - predpis ČSLA Praha 1987
CZK - Rozbuška Žk - Rozbuška Žk.

Rozbuška Žk.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Rozbuska-Zk-t102491#369287Verze : 1
Oprava: "Používa sa k adjustácii elektrických palníkov P-1 a P-2, keď v tomto spojení môže nahradiť elektrickú rozbušku." Táto veta pri tejto rozbuške nemá čo robiť, do tejto rozbušky nieje možné vložiť žiadny palník.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Rozbuska-Zk-t102491#635476Verze : 0
Diskuse
Opravené
URL : https://www.valka.cz/CZK-Rozbuska-Zk-t102491#635492Verze : 0
MOD