Main Menu
User Menu
Bezpečnostná časovaná elektrická rozbuška ŽeČ-B sa používa k adjustácii mín, náloží a nástrah tam, kde sa k roznetu používa elektrický prúd ( riadené míny, nástrahy, spínače apod.).

Medzi elektrickú pilulu a výbušnú náplň je vložený valček s oneskorovacou náplňou.


Technické parametre rozbušky ŽeČ-B sú zhodné s parametrami elektrickej rozbušky Že-B.


Rozbuška ŽeČ-B je vyrábaná v piatich časovacích stupňoch od 0,22 s do 2,6 s označených číslami 1 až 5.
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznecovače - predpis ČSLA Praha 1987
CZK - Rozbuška ŽeČ-B - ŽeČ-B - popis.

ŽeČ-B - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Rozbuska-ZeC-B-t102500#369299Verze : 0
Bezpečnostní časovaná elektrická rozbuška ŽeČ- B (dále jen ŽeČ- B) je určena k roznětu roznětových sítí s větším počtem náloží, kde je nutné, aby nálože vybuchovaly v krátkých časových intervalech těsně po sobě. Je zkonstruována tak, aby se snížilo riziko nežádoucího odpalu při manipulaci v místech s možností výskytu cizích elektrických impulsů. Je vodotěsná. Patří do kategorie rozbušek se střední odolností proti nežádoucímu elektrickému roznětu. V rámci využití v armádních podmínkách se řadí do skupiny rozněcovadel.
Hlavní části ŽeČ- B


Hliníková dutinka o průměru 7,15 mm a délce 63 mm, slouží jako tělo a zároveň obal vnitřních komponentů ŽeČ- B. Ve spodní části je tvořena pevní dnem a ve vrchní části je hermeticky uzavřena těsnící zátkou s vodiči.


Sekundární náplň je tvořena 0,8 g lisovaného pentritu.


Primární náplň je tvořena 0,3 g třaskaviny azidu olova.


Zpožďovač se nachází v prostřední části dutinky, skládá se z přenosné slože a slože zpožďovače, odděluje primární náplň od elektrické pilule a zpomaluje proces přenosu detonace do primární náplně.


Přenosná slož se nachází zhruba ve středu dutinky, je součástí zpožďovače, odděluje primární náplň od slože zpožďovače a slouží k přenosu detonace mezi složí zpožďovače a primární náplní.


Slož zpožďovače se nachází mezi přenosnou složí a elektrickou pilulí, je součástí zpožďovače, slouží k přeměně elektrického výboje (impulsu) na tepelný (detonační) podnět a zároveň zpomaluje přenos detonace do přenosné slože, čas zpomalení přenosu detonace je závislý na velikosti slože zpožďovače, velikost slože zpožďovače je dále závislá na stupni časování (zpoždění) rozbušky (viz níže parametry- časování, zpoždění).


Elektrická pilule (palník) se nachází nad zpožďovačem a předává elektrický výboj (impuls) do slože zpožďovače.


Těsnící zátka je z PVC a hermeticky uzavírá horní část dutinky rozbušky a činní jí vodotěsnou. Ústí do ní vodiče.


Kovový rozbuškový šroub slouží k upevnění rozbušky v rozbuškových jímkách náloží.


Vodiče 2 kusy, dlouhé 3 m. Jsou opatřeny umělohmotnými štítky s číslicemi 1, 2, 3, 4, 5, která označují stupeň časování (zpoždění) dané rozbušky. Vodiče ústí do těsnící zátky. Slouží k přenosu elektrického proudu do elektrické pilule.
Parametry ŽeČ- B
Jsou kromě časování (zpoždění) totožné s rozbuškou Že- B.


Ohmický odpor 1,0 až 1,3 ohmu (rozbušky jsou baleny s tolerancí 0,1 ohmu)
Zážehový impuls 18 mJ/ohm
Elektrická pevnost 1,5 kV
Odolnost proti proudu 0,45 A po dobu 5 minut
Antistatická odolnost 5,0 kV/2000 pF
Funkčnost v rozmezí teplot od – 50 st C do + 60 st C
Použitelnost při trhání pod vodou do hloubky 60 m po dobu 48 hodin.


Stupně časování (zpoždění)
Že- B stupeň 0 0,003 až 0,006 s (mžikový roznět)
ŽeČ- B stupeň 1 0,22 až 0,58 s
stupeň 2 0,65 až 1,05 s
stupeň 3 1,12 až 1,57 s
stupeň 4 1,62 až 2,07 s
stupeň 5 2,12 až 2,60 s
Činnost ŽeČ- B
Elektrické vodiče přenesou elektrický proud do elektrické pilule.
Z pilule se přenese elektrický výboj (impuls) do zpožďovače.
Ve zpožďovači, respektive v jeho zpožďovací složi dojde k přeměně elektrického výboje (impulsu) na teplený (detonační) podnět. Ten je zpožděn podle velikosti slože v závislosti na časování (zpoždění) rozbušky.
Dojde k zažehnutí přenosné slože, která je součástí zpožďovače a ta zažehne primární náplň.
Primární náplň azidu olova po zažehnutí detonuje a přenáší výbuch do sekundární náplně.
Sekundární náplň lisovaného pentritu vybuchuje a přenáší energii výbuchu do nálože.Bezpečnost při práci z rozbuškou ŽeČ- B
ŽeČ- B je v podstatě totožná s rozbuškami Ž a Že- B proto vyžaduje i stejné zacházení. Měla by být chráněna před prudkými výkyvy teploty, nárazy, údery a jiným nešetrným zacházením.


ŽeČ- B je z výroby hermeticky uzavřena a připravena k použití. Proto odpadá manipulace se zápalnicí a ručním sestrojováním časových rozněcovačů.


Je však nutné provést u každé ŽeČ- B podobně jako u Že-B před použitím do elektrické roznětové sítě kontrolní měření odporu (kalibraci) pomocí přístroje VOMET (je součástí trhací soupravy T).
Při této činnosti se musí rozmotat vodiče rozbušky a napojit do přístroje VOMET. V okamžiku měření je do rozbušky vpuštěno malé množství proudu, který by však rozbušku neměl odpálit. Z bezpečnostních důvodů je však nutné rozbušku při měření schovat za terénní nerovnost, větší kámen, zeď nebo jinou dostatečnou překážku. V okamžiku měření nesmí nikdo držet rozbušku v ruce. Je vhodné se při měření otočit zády k místu kde rozbuška leží.
Rozbušky ŽeČ- B a Že- B mají totožný ohmický odpor 1,0 až 1,3 ohmu a v jednom balení 25 kusů by měly být už z výroby rozbušky nakalibrovány s odchylkou max. 0,1 ohmu. Pokud se však při kalibraci před použitím zjistí, že je odchylka větší než 0,1 ohmu, případně je naměřená hodnota mimo rozmezí 1,0 až 1,3 ohmu, musí být daná rozbuška vyřazena z používání a zničena se zbytkovou municí na závěr splnění úkolu. Předejde se tak zbytečnému selhání elektrické roznětové sítě.
Balení a doprava ŽeČ- B
ŽeČ- B jsou baleny ve svazcích po 5 kusech. Pět svazků, tj. 25 kusů stejného časování (zpoždění) je pak uloženo v lepenkových krabicích opatřených parafínovou ochrannou vrstvou. Lepenkové krabice jsou zevnitř opatřeny hliníkovou fólií, která má zamezit účinkům elektromagnetických impulsů zvenčí. Na víku krabic jsou vyznačeny údaje: druh rozbušek, počet kusů, ohmický odpor, zážehový impuls a stupeň časování. Ten je pak uveden i na jednotlivých rozbuškách, respektive na štítcích z umělé hmoty umístěných na vodičích.


Závěrem
Dutinka ŽeČ-B má stejně jako dutinka Že- B o 0,20 mm větší průměr a je o 19 mm delší než rozbuška Ž. Z tohoto důvodu jí nelze zasunout do rozbuškové jímky usměrněné táhlé náložky UTN- 2.

Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
URL : https://www.valka.cz/CZK-Rozbuska-ZeC-B-t102500#399203Verze : 0