Main Menu
User Menu
Bezpečnostná elektrická rozbuška Že-B sa používa k adjustácii mín, náloží a nástrah tam, kde sa k roznetu používa elektrický prúd ( riadené míny, nástrahy, spínače apod.).


Rozbuška Že-B skladá z primárnej a sekundárnej náplne zalisovanej do hliníkovej dutinky a elektrického palníku s izolovanými medenými vodičmi o dĺžke 3 m.


Elektrický palník je v dutinke vodotesne utesnený zátkou z PVC a tvorí s ňou nerozoberateľný celok.
Zdroj : Žen-29-2 Miny a roznecovače - predpis ČSLA Praha 1987
CZK - Rozbuška Že-B - Že-B.

Že-B.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Rozbuska-Ze-B-t102499#369298Verze : 0
Bezpečnostní elektrická rozbuška Že-B (dále jen Že- B) je určena k mžikovému roznětu náloží trhavin, bleskovic a bleskovicových sítí, min a elektřinou odpalovaných nástrah. Je zkonstruována tak, aby se snížilo riziko nežádoucího odpalu při manipulaci v místech s možností výskytu cizích elektrických impulsů. Je vodotěsná. Patří do kategorie rozbušek se střední odolností proti nežádoucímu elektrickému roznětu. V rámci využití v armádních podmínkách se řadí do skupiny rozněcovadel.

Hlavní části Že- B
Hliníková dutinka o průmětu 7,15 mm a délce 63 mm, slouží jako tělo a zároveň obal vnitřních komponentů Že- B. Ve spodní části je tvořena pevní dnem a ve vrchní části je hermeticky uzavřena těsnící zátkou s vodiči.


Sekundární náplň je tvořena 0,8 g lisovaného pentritu.


Primární náplň je tvořena 0,3 g třaskaviny azidu olova.


Pojistka rozbušky, odděluje primární náplň od přenosné slože.


Přenosná složse nachází zhruba ve středu dutinky rozbušky a slouží k přeměně elektrického podnětu na podnět tepelný (detonační).


Elektrická pilule (palník)se nachází nad přenosnou složí a předává elektrický podnět (impuls) do přenosné slože.


Těsnící zátka je z PVC a hermeticky uzavírá horní část dutinky rozbušky a činní jí vodotěsnou. Ústí do ní vodiče.


Kovový rozbuškový šroub slouží k upevnění rozbušky v rozbuškových jímkách náloží.


Vodiče 2 kusy, dlouhé 3 m. Jsou opatřeny umělohmotnými štítky s číslicí 0, která značí mžikovou rozbušku. Vodiče ústí do těsnící zátky. Slouží k přenosu elektrického proudu do elektrické pilule.

Parametry Že- B
Ohmický odpor 1,0 až 1,3 ohmu (rozbušky jsou baleny s tolerancí 0,1 ohmu)
Zážehový impuls 18 mJ/ohm
Elektrická pevnost 1,5 kV
Odolnost proti proudu 0,45 A po dobu 5 minut
Antistatická odolnost 5,0 kV/2000 pF
Funkčnost v rozmezí teplot od – 50 st C do + 60 st C
Použitelnost při trhání pod vodou do hloubky 60 m po dobu 48 hodin.
Stupeň zpoždění 0 tj. 0,003 až 0,006 s


Činnost Že- B
Elektrické vodiče přivedou elektrický proud do elektrické pilule.
Z pilule se přenese elektrický impuls do přenosné slože.
Přenosná slož po zažehnutí zapálí primární náplň.
Primární náplň azidu olova po zažehnutí detonuje a přenáší výbuch do sekundární náplně.
Sekundární náplň lisovaného pentritu vybuchuje a přenáší energii výbuchu do nálože.

Bezpečnost při práci z rozbuškou Že- B
Že- B je v podstatě totožná s rozbuškou Ž a proto vyžaduje i stejné zacházení. Měla by být chráněna před prudkými výkyvy teploty, nárazy, údery a jiným nešetrným zacházením.


Že- B je hermeticky uzavřena a z výroby připravena k použití. Proto odpadá manipulace se zápalnicí a ručním sestrojováním časových rozněcovačů.


Je však nutné provést u každé Že- B před použitím do elektrické roznětové sítě kontrolní měření odporu (kalibraci) pomocí přístroje VOMET (je součástí trhací soupravy T).
Při této činnosti se musí rozmotat vodiče rozbušky a zapojit do přístroje VOMET. V okamžiku měření je do rozbušky vpuštěno malé množství proudu, který by však rozbušku neměl odpálit. Z bezpečnostních důvodů je však nutné rozbušku při měření schovat za terénní nerovnost, větší kámen, zeď nebo jinou dostatečnou překážku. V okamžiku měření nesmí nikdo držet rozbušku v ruce. Je vhodné se při měření otočit zády k místu kde rozbuška leží.
Že- B mají ohmický odpor 1,0 až 1,3 ohmu a v jednom balení 25 kusů by měly být už z výroby rozbušky nakalibrovány s odchylkou max. 0,1 ohmu. Pokud se však při kalibraci před použitím zjistí, že je odchylka větší než 0,1 ohmu, případně je naměřená hodnota mimo rozmezí 1,0 až 1,3 ohmu, musí být daná rozbuška vyřazena z používání a zničena se zbytkovou municí na závěr splnění úkolu. Předejde se tak zbytečnému selhání elektrické roznětové sítě.

Balení a doprava Že-B
Že- B jsou baleny ve svazcích po 5 kusech. Pět svazků, tj. 25 kusů je pak uloženou v lepenkových krabicích opatřených parafínovou ochrannou vrstvou. Lepenkové krabice jsou zevnitř opatřeny hliníkovou fólií, která má zamezit účinkům elektromagnetických impulsů zvenčí. Na víku krabic jsou vyznačeny údaje: druh rozbušek, počet kusů, ohmický odpor, zážehový impuls a stupeň časování. U Že- B je stupeň časování vždy 0 tj. 0,003 až 0,006 s.

Závěrem
Dutinka Že-B má o 0,20 mm větší průměr a je o 19 mm delší než rozbuška Ž. Z tohoto důvodu jí nelze zasunout do rozbuškové jímky usměrněné táhlé náložky UNT- 2.


Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
URL : https://www.valka.cz/CZK-Rozbuska-Ze-B-t102499#399002Verze : 0