Main Menu
User Menu

CZK - RV11 + RP17 (tanková rádiostanica)

Československá rádiostanica pre tanky vyvinutá vo Vojenských telegrafních dílnách okolo roku 1938. Skladala sa z vysielača RV11 a prijímača RP17. Zvláštnosťou bola výlučne telegrafná prevádzka.


Rozsah: pásmo 10 m (okolo 30 MHz)
Prijímač: spätnoväzobný, 0-V-3 (detektor a 3 stupne nf zosilnenia napájaný z batérií
Vysielač: dvojtupňový, plynule ladený napájanie z motorgenerátoru


Zdroj: www.radiomilitari.com (so súhlasom autora stránok), vlastný archív
CZK - RV11 + RP17 (tanková rádiostanica) - Vysielač RV11

Vysielač RV11
CZK - RV11 + RP17 (tanková rádiostanica) - Otvorený RP17

Otvorený RP17
CZK - RV11 + RP17 (tanková rádiostanica) - Motorgenerátor a telegrafný kľúč

Motorgenerátor a telegrafný kľúč
URL : https://www.valka.cz/CZK-RV11-RP17-tankova-radiostanica-t85985#318078Verze : 0
MOD