Main Menu
User Menu

CZK - RM31-50 MÁŇA (tanková rádiostanica)

RM31-50 bola VKV tanková rádiostanica používaná buď v zostave s RM-31 pod označením RM-31T vo veliteľských tankoch, alebo ako samostatná. Koncepčne bola riešená rovnako ako RF-11, s rozdielom použitia spoľahlivejších elektrónok. Obsahovala aj zosilňovač pre palubný interkom.


Rozsah: 75 až 78 MHz (15 kanálov po 200 kHz)
Citlivosť: okolo 5 mikroV
Výkon asi: 0,2 W
Prevádzka: A3
Napájanie: z rotačného meniča


Zdroj: Spoj-51-2 (1962), vlastná zbierka
URL : https://www.valka.cz/CZK-RM31-50-MANA-tankova-radiostanica-t82644#302844Verze : 0
MOD