Main Menu
User Menu
Reklama

CZK - RG-Cv 5 (cvičný ručný granát)

Cvičný ručný granát 5 ( RG-Cv 5 ) je výcviková pomôcka, určená k k výcviku jednotlivca v hádaní ručných granátov RG-4 a v zaobchádzaní s nimi. Tento granát je možné hádzať z akejkoľvek polohy (vstoji, kľačiac a ležiac).


Dopravná a vrhová poistka sú zhodné s RG-4, preto i manipulácie s poistkami a ich činnosť pri hádzaní sú rovnaké jako u RG-4.


Ku znázorneniu činnosti a miesta pri dopade sa vkladá do každého granátu pred hádzaním dymová vložka.


Po náraze na prekážku dochádza k iniciácii dymovej vložky a následnému zadymeniu okolia granátu. Na ďalšie použitie je potrebné založiť do vnútra tela granátu novú dymovú vložku a naspäť založiť dopravnú a vrhovú poistku granátu.


Konštrukcia :


- telo granátu,
- zapaľovač – nárazový, reakčný,
- dymová vložka,
- poistky – dopravná a vrhová.


Plášť granátu je vyrobený z tenkého hladkého oceľového plechu.Hlavné technické údaje :


Rozmery v mm:


Priemer : 53
Výška : 84


Hmotnosť v g :


Granát - 320
Dymová zlož – 2,7Zdroj : Del-27-2 Ručné granáty - predpis ČSĽA, Praha, 1989
CZK - RG-Cv 5  (cvičný ručný granát) - Cvičný ručný granát RG-5 Cv.

Cvičný ručný granát RG-5 Cv.
CZK - RG-Cv 5  (cvičný ručný granát) - Cvičný ručný granát RG-Cv 5 - popis.

Cvičný ručný granát RG-Cv 5 - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-Cv-5-cvicny-rucny-granat-t103065#371024Verze : 1
"K výbuchu granátu dochádza po náraze na prekážku. Pri výbuchu sa granát trhá na veľké množstvo malých črepín so smrtiacim účinkom v okruhu 5 až 10 m a so zraňujúcim účinkom až do kruhu 200 m."
Tento popis nepatrí k tomuto granátu.Poprosím vymazať.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-Cv-5-cvicny-rucny-granat-t103065#623036Verze : 0
cvičná dymová nábojka do RG-5
CZK - RG-Cv 5  (cvičný ručný granát) - Originálne balenie Kouřových vložek CvRG vz 49

Originálne balenie Kouřových vložek CvRG vz 49
CZK - RG-Cv 5  (cvičný ručný granát) - Balenie obsahuje 25ks

Balenie obsahuje 25ks
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-Cv-5-cvicny-rucny-granat-t103065#725713Verze : 0
Dymová vložka. Píše to aj na obale Smile Nábojka je niečo iné.
Ešte existovali aj balenia po 50ks.
Novšie balenia už mali označenie s popisom Cv RG 5.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-Cv-5-cvicny-rucny-granat-t103065#726106Verze : 0
Diskuse
Ďakujeme za upozornenie. Opravené.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-Cv-5-cvicny-rucny-granat-t103065#623042Verze : 0
MOD