Main Menu
User Menu
Ostrý časový ruční granát vzor 38. Jednalo se o granát určený pro opevnění nového typu (dnes uváděné jako vz.37). V roce 1938 se do objektů nedostal. Balil se do truhlíku po 25-ti kusech. K zapálení dochází až po vypuštění granátu z ruky po odjištění.


Zpoždění : 3 s
Smrtící účinek: 20 m
Hmotnost TNT 115 g
Celková hmotnost 356 g


Zdroj: vlastní, model vlastní
URL : https://www.valka.cz/CZK-RG-38-t162044#492482Verze : 0