Main Menu
User Menu

CZK - RDM-6 (rádioreléová stanica)

RDM-6 - rádioreléová stanica pre zabezpečenie spojenia na operačno-taktickom a operačnom veliteľskom stupni. Súpravu tvorí pojazdná šesťkanálová stanica s frekvenčnou moduláciou.


Pri prevádzke na mieste umožňuje súčasný prenos jedného služobného a 6 účastníckych duplexných telefónnych hovorov. Môže byť použitá ako koncová, reléová alebo uzlová. Zariadenie je umiestnené v terénnom skriňovom automobile ZIL-131.


Frekvenčné pásmo: rozdelené do troch podrozsahov.
- podrozsah A od 60 do 119,9 MHz s odstupom po 100 kHz,
- podrozsah B od 120 do 239,8 MHz s odstupom po 200 kHz,
- podrozsah C od 240 do 479,6 MHz s odstupom po 400 kHz.


Druh prevádzky: frekvenčné modulovaná telefónia (F3).
Počet úsekov a dosah: rádioréléová stanica RDM-6 môžu na podrozsahu A
vytvoriť až 3 reléované úseky, dosah na jednom úseku je podí'a
terénu až 150 km, na podrozsahoch B, C sa môže vytvoriť 6 až 8
reléovaných úsekov, dosah na jednom úseku je podľa terénu až 250
km.


Výkon vysielača:
- základný 5W
- plný 50W


Antény: pre podrozsah A je logaritmická.
Každý polokomplet má spoločnú smerovú anténu s oddelenými žiaričmi a spoločným rovinným reflektorom, upravenou k upevneniu na teleskopickom stožiari do výšky od 5 do 19 m. Polarizácia antény je vertikálna alebo horizontálna. Anténne systémy sa môžu natáčať o 180°.


Citlivosť prijímača:
- v podrozsahu A 20 mikroV
- v podrozsahu B 23 mikroV
- v podrozsahu C 16 mikroV


Napájanie:
- z elektrorozvodnej siete 230V / 50 Hz - neobmedzene
- z pomocného generátora 8 kVA, max. 10 hodín
- z oloveného akumulátora 12V/68AH typ 6 SZT-68
- z dvoch elektrocentrál 4kVA (prevážané v zdrojovom prívese) max. 48 hodín.


Maximálny odoberaný prúd zo siete: 15,4 A ± 0,5 A.


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-RDM-6-radioreleova-stanica-t64958#231514Verze : 0
MOD
Rádioreléová stanica RDM-6.Skúšky prototypu rádioreléovej súpravy RDM-6 prebiehali vo Výskumnom ústave 060 a boli ukončené koncom roku 1970.


Rádioreléové stanice RDM-6 a RDM-12 vyrábala TESLA Hloubětín. Na výrobe sa podieľala rada subdodávateľov z radov československého a maďarského rádiotechnického priemyslu.


Prezbrojenie sa uskutočnilo v prvej polovici sedemdesiatych rokov.
Zdroj : BURIAN Michal, RÝC Jiří - Historie spojovacího vojska, Ministerstvo obrany – Agentura vojenských informací a služeb, Praha 2007
CZK - RDM-6 (rádioreléová stanica) - RDM-6 v pochodovej úprave.

RDM-6 v pochodovej úprave.
CZK - RDM-6 (rádioreléová stanica) - RDM-6.

RDM-6.
CZK - RDM-6 (rádioreléová stanica) - Vybavenie skrine RDM-6.

Vybavenie skrine RDM-6.
URL : https://www.valka.cz/CZK-RDM-6-radioreleova-stanica-t64958#351786Verze : 0
Zopár snímkov z ukážky na deň OS SR v Trenčíne, 20.09.2007. Vozidlo je z výzbroje Spojovacieho práporu RužomberokURL : https://www.valka.cz/CZK-RDM-6-radioreleova-stanica-t64958#231515Verze : 0
MOD
Fotka z akcie v teréne.
CZK - RDM-6 (rádioreléová stanica) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-RDM-6-radioreleova-stanica-t64958#232330Verze : 0
MOD