Main Menu
User Menu

CZK - Pruna III (odmínovacie zariadenie)

Vývojové stredisko ZJVS v Martine sa od roku 1958 zaoberalo vývojom výbušného odmínovacieho zariadenia (krycí názov PRUNA 3).Zdroj : ŠTAIGL, Jan Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 – 1960, str. 68, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-Pruna-III-odminovacie-zariadenie-t121794#416803Verze : 0