Main Menu
User Menu

CZK - Pruna I (raketový odmínovač)

V roku 1957 sa v Konštrukte Trenčín v kooperácii so ZKJV Dubnica nad Váhom začal vývoj raketového odmínovača (krycí názov PRUNA I ).Zdroj : ŠTAIGL,Jan - Zbrojná výroba na Slovensku v rokoch 1954 – 1960, str. 67, VOJENSKÁ HISTÓRIA 2003/1 VHÚ Bratislava
URL : https://www.valka.cz/CZK-Pruna-I-raketovy-odminovac-t121792#416801Verze : 0