Main Menu
User Menu

CZK - Průbojné náložky PN-4 a PN-14

Průbojné náložky PN- 4 a PN- 14 patří do speciálního náloživa.


Jsou určeny :- k prorážení pancířů, železobetonových stěn, stěn budov, pancéřových a jinak zesílených vrat a dveří, opevněných objektů a střílen, povrchů komunikací, povrchů přistávacích ploch a heliportů, železničních svršků apod.


- ke zřizování studní při zakládání podkopů v zemi,
- k zatarasování a odtarasování,
- k ničení nosných konstrukcí železobetonových mostů,
- v oblasti pyrotechnické k hromadnému ničení munice velkých ráží, leteckých pum a hlavic raket,Náložky PN- 4 a PN-14 pracují na bázi využití usměrněného účinku výbuchu trhaviny do jednoho místa v části kumulativního vybrání, které je zhotoveno z tlustší ocelové vložky.
Náložky PN je možno též odpalovat položené na boku proti stěnám objektů.
Výbuch náložek PN se projevuje jak tlakem proti trhanému objektu, tak i v opačném směru (tj. v prodloužení podélné osy náložky) a dále v rovině spodního okraje vložky. Do těchto směrů je při výbuchu vrháno nejvíce střepin z pláště náložky PN. Proto je nutné, aby ten kdo provádí odpal náložky, zalehl pokud možno pod úhlem 45 st. k podélné ose náložky PN. Toto pravidlo je nutné dodržet zvláště v případě, kdy se náložka PN odpaluje v poloze na boku proti svislé stěně.
Na spodním okraji náložek PN jsou tři sklápěcí nožky, které jsou po dobu přepravy sklopeny podél těla náložky. Před umístěním náložky PN na objekt nebo k objektu, se musí nožky rozložit a zajistit. Nožky mají délku, která v rozloženém stavu vymezuje vzdálenost mezi náložkou a objektem, při které je účinek výbuchu nejefektivnější.
Obě náložky PN 4 a PN 14 mají stejný tvar jehlanu bez špice. Liší se pouze rozměry, hmotností trhací náplně a celkovou hmotností. V horní části jsou vybaveny popruhem pro přenášení.TTD průbojné náložky PN- 4- výška se sklopenými nožkami: 34 cm
- výška s rozloženými nožkami: 46 cm
- největší průměr: 20,5 cm
- celková hmotnost: 6,4 kg
- hmotnost trhaviny 4,8 kg (směs tritolu a hexogenu v poměru 50/50)
- hmotnost počinového tělíska 75g (trhavina lisovaný pentrit Np 10)

Průbojná náložka PN- 4 probíjí:
- pancéřové desky do tloušťky 35 cm,
- železobetonové stěny do tloušťky 100 cm,
- ve středně kopné hornině vytváří vývrt do hloubky 150 cm, s horním průměrem 35 cm a dolním průměrem 12 cm,
- cihelné zdivo o tloušťce 45 cm probíjí ze vzdálenosti 9 m, vytváří vstupní otvor 25 x 35 cm a výstupní otvor 60 x 60 cm,
- kamenné zdivo o tloušťce 45 cm probíjí ze vzdálenosti 7,5 m, vytváří vstupní otvor 25 x 25 cm a výstupní otvor 25 x 40 cm,
- cihelné zdivo o tloušťce 60 cm probíjí ze vzdálenosti 7,5 m, vytváří vstupní otvor 35 x 35 cm a výstupní otvor 50 x 50 cm,
- kamenné zdivo o tloušťce 60 cm probíjí ze vzdálenosti 5 m, vytváří vstupní otvor 20 x 20 cm a výstupní otvor 50 x 30 cm,


TTD průbojné náložky PN-14
-výška se sklopenými nožkami: 50 cm
- výška s rozloženými nožkami: 75 cm
- největší průměr: 32 cm
- celková hmotnost: 22 kg
- hmotnost trhaviny 17 kg (směs tritolu a hexogenu v poměru 50/50)
- hmotnost počinového tělíska 75g (trhavina lisovaný pentrit Np 10)

Průbojná náložka PN- 14 probíjí:
- pancéřové desky do tloušťky 50 cm,
- železobetonové stěny do tloušťky 150 cm,
- ve těžké hornině vytváří studnu do hloubky 190 cm, s průměrem 40 cm až 50 cm,
- cihelné zdivo o tloušťce 45 cm probíjí ze vzdálenosti 15 m, vytváří vstupní otvor 50 x 50 cm a výstupní otvor 80 x 80 cm,
- kamenné zdivo o tloušťce 90 cm probíjí ze vzdálenosti 7,5 m, vytváří vstupní otvor 35 x 35 cm a výstupní otvor 100 x 100 cm,

Roznět se provádí časovým rozněcovačem, bleskovicí s rozbuškou (bleskovicovou počinkou BP- 1) nebo elektrickou rozbuškou. V horní části náložky se nachází rozbušková jímka se šroubovou vložkou a zalaborovaným počinovým tělískem z lisovaného pentritu Np 10 (75g). Počinové tělísko slouží k citlivějšímu přenosu detonace mezi rozněcovadlem a samotnou náložkou.

Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
Foto archiv autora

CZK - Průbojné náložky PN-4 a PN-14 - Průřez průbojné náložky PN-4.

Průřez průbojné náložky PN-4.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Prubojne-nalozky-PN-4-a-PN-14-t114226#397832Verze : 0