Main Menu
User Menu

CZK - Přísaha československého vojska z roku 1919

Přísaha československého vojska z roku 1919

"Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských.
Tak přísaháme!"


Zdroj:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Prisaha-ceskoslovenskeho-vojska-z-roku-1919-t61576#221749Verze : 0