Main Menu
User Menu

CZK - Praga S-360 / Avia A-030

Praga/Avia S 360


Z článku „20 rokov vývoja automobilov n.p. AVIA“, uveřejněném ve slovenském týdeníku Technické noviny č. 47/1979 vyplývá, že v letech 1959-1962 byl vyvíjen střední nákladní automobil S 030. Projektovat se začal v podniku Praga. Po převedení jejího vývojového oddělení do Avie, byl zde v r. 1962 vývoj dokončen (nebo ukončen?). Podobné informace obsahuje i kniha Emila Příhody "Praga – Devadesát let výroby automobilů" (str. 241), s tím rozdílem, že se jedná o unifikovaný vojenský dopravník označený S 260.


Typové označení tedy dosti zmatečné, protože, jak už bylo na tomto fóru v linku na Avia S 430 uvedeno, označení S 260 se týká obrněného transportéru OT-64 SKOT.


V našem případě ale jde o zajímavou konstrukci třínápravového valníku s motorem T928 za kabinou(!). Typové označení pravděpodobně S 360. Se Skotem byl ale minimálně koncepčně příbuzný. Měl být postaven v několika kusech (3 ?), jeden podvozek měl být předán Karose pro osazení skříňovou nástavbou. Údajně byla, v nějaké výroční publikaci Karosy, uveřejněna fotografie této varianty(?).


Mám pouze miniaturní jednoduchý tabulkový nákres ze vzpomínaných Technických novin.


Neví někdo náhodou něco více o tomto prototypu - fotografie, parametry, výkres atd.?
-
CZK - Praga S-360 / Avia A-030 - S 030 v tabulce z Technických novin č. 47 / 1979

S 030 v tabulce z Technických novin č. 47 / 1979
CZK - Praga S-360 / Avia A-030 - V3S, S 030, S 430, OT-64 z tabulky v TN 47/1979

V3S, S 030, S 430, OT-64 z tabulky v TN 47/1979
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-S-360-Avia-A-030-t85063#313960Verze : 0
Kontaktoval jsem Avii a.s. i Avii Ashok, a ačkoli pánové byli velmi ochotní (paní Koudelková již zde nepracuje), byl jsem jen částečně úspěšný. Získal jsem sice kvalitnější bokorysné kresby, ale vypadá to, že v archivu Avie a.s. žádné další informace o S 360 (jako fotografie a j.) pravděpodobně nebudou.


Dále jsem v Karose zjistil, že 3 prototypy S 360 byly údajně vyrobeny v roce 1962, první dva s označením S, poslední s J.


Bohužel, fotografie zatím žádné. Že by nikdo nic neměl?Zdroj: archív Avia
CZK - Praga S-360 / Avia A-030 -


CZK - Praga S-360 / Avia A-030 -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-S-360-Avia-A-030-t85063#321650Verze : 0
Vážení,
vojenský archiv v Praze na Invalidovně vlastní několik výkresů firmy vysokomýtská Karosa, která 27.12.1960 podala návrh na skříňovou verzi automobilu Praga S360 ŠA (štábní autobus).


Zdroj
VÚA, fond: MNO TAS, karton: 270, rok 1963: Předběžný projekt skříňového vozidla Praga S-360 ŠA.
CZK - Praga S-360 / Avia A-030 - Foto vlastní via VÚA, FL: MNO TAS, KL: 270, rok 1963.

Foto vlastní via VÚA, FL: MNO TAS, KL: 270, rok 1963.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-S-360-Avia-A-030-t85063#352058Verze : 0
MOD
Diskuse
Avia a.s.


archiv
Beranových 140
Praha 18 - Letňany
CZ-19903


archivářka Martina Koudelková
telefon: 266 142 386
e-mail: martina.koudelkova@avia-as.com


Upozornění
Nevím na sto procent, zda jsou v archivu Avie uloženy dokumenty k vozidlům A-030 a S-360, ale podle mého názoru je to jeden z dobře vedených a přehledných podnikových archivů. Jediná nevýhoda je ta, že se jedná o archiv soukromý, to znamená veřejnosti běžně nepřístupný. Přesto lze bádat za podmínek, které stanoví příslušný vedoucí oddělení.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-S-360-Avia-A-030-t85063#314010Verze : 0
MOD
Děkuji za informace. Zkusím zkontaktovat a uvidíme.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-S-360-Avia-A-030-t85063#314074Verze : 0