Main Menu
User Menu

CZK - Plastická trhavina Pl Np 10

Plastická trhavina Pl Np 10 patří do kategorie trhavin velké účinnosti. Z vojenského hlediska se řadí mezi speciální ženijní náloživo. Je to tvárná hmota špinavě šedé barvy. Obsahuje pentrit Np 10 a chemická pojiva. Je zhruba o 50 % účinnější než tritol. Při manipulaci je naprosto bezpečná a spolehlivá do teploty - 30°C. Není citlivá na úder, tření a průstřel.
Při teplotách – 10°C a nižších se lehce zhoršuje její tvárnost a je nutné ji více hníst a zahřívat rukama.

Na rozdíl od náložek TNT, které mají už z výroby daný tvar i hmotnost, což ztěžuje jejich sestavování do náloží, má plastická trhavina výhodu ve své tvárnosti a snadné dělitelnosti.
To umožňuje vytváření hmotnostně přesných tvarovaných nebo usměrněných náloží, které je možno tvarovat podle potřeby, situace a povahy trhaného objektu. Proto je plastická trhavina vhodná především k přesnému trhání různých prvků, např. zámků a pantů dveří, různých stavebních nosníků a podpěr, potrubí, kolejnic apod.

Roznět se provádí časovým rozněcovačem, bleskovicí s rozbuškou (bleskovicovou počinkou BP-1) nebo elektrickou rozbuškou. V nouzovém případě, při nedostatku rozbušek nebo počinek BP-1, je možno přivést plastickou trhavinu k výbuchu pomocí bleskovice tak, že se uzel vytvořený na konci vedení bleskovice umístí min. 1 cm do hloubky pod povrch nálože z plastické trhaviny.

Plastická trhavina PL Np 10 je vyráběna a dodávána v náložkách (cihlách) o hmotnosti 2,5 kg a rozměrech 22,5 x 12 x 10 cm. Náložky jsou baleny v parafinovaném papíru a jsou ukládány do přepravních truhlíků po 6 kusech. Rozměry přepravních truhlíků jsou 44,5 × 31 × 24 cm a mají celkovou hmotnost 22,5 kg (z toho je 15 kg trhaviny).Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005
Foto archiv autora

CZK - Plastická trhavina Pl Np 10 - Plastická trhavina Pl Np 10, náložka 2,5 kg.

Plastická trhavina Pl Np 10, náložka 2,5 kg.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Plasticka-trhavina-Pl-Np-10-t114301#398102Verze : 2