Main Menu
User Menu

CZK - Plastická trhavina Pl Hx 30

Plastická trhavina Pl Hx 30 patří do kategorie trhavin velké účinnosti. Z vojenského hlediska se řadí mezi speciální ženijní náloživo. Je to tvárná hmota světle šedé barvy. Obsahuje 40% hexogenu, 40% pentritu, 8% práškového hliníku a 12% nevýbušného práškového pojiva. Je zhruba o 50 % účinnější než triol. Při manipulaci je naprosto bezpečná a spolehlivá v rozmezí teplot od - 40 st C do + 60 st C. Při teplotách – 10 st. C a nižších se lehce zhoršuje její tvárnost a je nutné ji více hnětnout a zahřívat rukama. Není fyziologicky závadná. Není citlivá na úder, tření a průstřel. Nedetonuje ani při průstřelu průbojně- zápalnou střelou z pěchotní zbraně. Po zapálení na vzduchu hoří jasným plamenem, ale nepřechází k detonaci.

Na rozdíl od náložek TNT, které mají už z výroby daný tvar i hmotnost, což ztěžuje jejich sestavování do náloží, má plastická trhavina výhodu ve své tvárnosti a snadné dělitelnosti.

Tvárnost trhaviny umožňuje rozprostřít na trhaný objekt jen tolik trhaviny, kolik je ke zničení objektu skutečně potřeba. Náloží plastické trhaviny je možné trhaný předmět (objekt) vhodně obložit a nebo nálož umístit na nejvýhodnějším místě z hlediska účinnosti výbuchu.

To umožňuje vytváření hmotnostně přesných tvarovaných nebo usměrněných náloží, které je možno tvarovat podle potřeby, situace a povahy trhaného objektu.

Plastická trhavina Pl Hx 30 je přilnavá i k poměrně hladkým povrchům z různého materiálu. Je velmi odolná vůči vodě. I po dlouhodobém pobytu pod vodou neztrácí schopnost iniciace a detonace. Proto je vhodná především k přesnému trhání různých prvků, např. zámků a pantů dveří, různých stavebních nosníků a podpěr, potrubí, kolejnic, trupů lodí, podvodních staveb a potrubí, hloubení studní apod.

Roznět se provádí časovým rozněcovačem, bleskovicí s rozbuškou (bleskovicovou počinkou BP- 1) nebo elektrickou rozbuškou. V nouzovém případě při nedostatku rozbušek nebo počinek BP-1, je možno přivést plastickou trhavinu k výbuchu pomocí bleskovice tak, že se uzel vytvořený na konci vedení bleskovice umístí min. 1 cm do hloubky pod povrch nálože z plastické trhaviny.

Plastická trhavina Pl Hx 30 je vyráběna a dodávána v náložkách (cihlách) o hmotnosti 3 kg a rozměrech 23,5 x 13,5 x 6,1 cm. Náložky jsou baleny do bariérové fólie s hliníkovou vrstvou, která nepropouští světlo, plyny a páry. Fólie je vysoce odolná proti oděru a mechanickým poškozením, je omyvatelná vodou a běžnými saponáty. Obal má olivově zelenou barvu, jsou na něm vytištěny základní údaje o trhavině (název a označení trhaviny, hmotnost a rozměry náložky, číslo série, rok výroby a výrobce). Obal je opatřen grafickou pomůckou (ryskami) pro lepší dělení (porcování) na jednotlivé nálože po 200 g nebo 1 kg.

Náložky Pl Hx,30 jsou ukládány do přepravních truhlíků typu PM- 2 po 5 kusech vždy v jedné vrstvě. Rozměry přepravních truhlíků PM- 2 jsou 37 x 33 x 19,5 cm a mají celkovou hmotnost 19 kg ( z toho 15 kg trhaviny). Víko a zadní stěna truhlíku jsou opatřeny zakrytými otvory, které v případě potřeby slouží k zasunutí časového rozněcovače, bleskovice z rozbuškou (bleskovicovou počinkou BP- 1), elektrické rozbušky nebo nouzově uzlu na bleskovici, který se zasune 1 cm pod povrch náložky (viz. odstavec výše). Celou soupravu je pak možné využít jako soustředěnou nálož.

Součástí soupravy PM- 2 je:
- 6 ks sáčků s tmelem po 100 g
- svitek textilní lepící pásky
- dva trny pro hloubení rozbuškových jímek v náložích
- 2 ks stěrky pro dělení náložek a nanášení tmelu

Tmel je určen k lepšímu upevnění trhaviny na trhaný předmět. Nelze ho však využít pro upevnění na mokré nebo silně znečištěné předměty. Pro upevnění náloží na takové předměty nebo pro upevnění na dobu delší než 10 minut je vhodnější využít pomocných upevňovacích prostředků (vázací drát, lepicí páska apod.).

Vzhledem k tomu, že náložky plastických trhavin nejsou vybaveny rozbuškovými jímkami, je nutné si před použitím jímky do náložek vyhloubit. K tomuto účelu slouží trny, které jsou součástí soupravy PM- 2. Pokud nejsou trny k dispozici, lze využít různých pomocných prostředků (klacík, tužka, nůž apod.). Nikdy však nepoužívat k vytváření rozbuškové jímky do nálože plastické trhaviny samotné rozbušky!!!


Zdroje:
Předpis Žen 2-6 čj. 2264 /SŽV/ 1980 vydaný MNO ČSSR v roce 1982
Pracovní sešit – Trhaviny a ničení vydaný VA Vyškov v roce 2005 pod číslem zakázky 45/2005

Foto archiv autora
CZK - Plastická trhavina Pl Hx 30 - Plastická trhavina Pl Hx 30. Balení 3 kg. Příslušník ženijního družstva zhotovuje jímku pro rozněcovadlo.  Za povšimnutí stojí rysky pro porcování náloží viditelné na obalu.

Plastická trhavina Pl Hx 30. Balení 3 kg. Příslušník ženijního družstva zhotovuje jímku pro rozněcovadlo. Za povšimnutí stojí rysky pro porcování náloží viditelné na obalu.
CZK - Plastická trhavina Pl Hx 30 - Souprava PM- 2 s plastickou trhavinou Pl Hx 30.

Souprava PM- 2 s plastickou trhavinou Pl Hx 30.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Plasticka-trhavina-Pl-Hx-30-t114326#398178Verze : 1
Diskuse
Ja by som chcel poznamenať, že menovanú plastickú trhavinu vyvinuli a donedávna vyrábali v Chemko Strážske. Čiže sa jedná o pôvodom o slovenskú plastickú trhavinu. Česká strana šla smerom Pentrit (PlNP10) a slovenská smerom Hexogén (PlHX30), následkom čoho boli lepšie vlastnosti hexogén trhaviny cca o 30% ako trhaviny na báze pentritu. To ako sa firma Synthesia/Explosia dostala k PlHX30 je zase iná kapitola. Smile))
URL : https://www.valka.cz/CZK-Plasticka-trhavina-Pl-Hx-30-t114326#460068Verze : 0
Hexogén vyrábaný v Strážskom bol podľa zahraničných info jeden z najkvalitnejších vo svete - čo sa týka čistoty a technológie výroby.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Plasticka-trhavina-Pl-Hx-30-t114326#631841Verze : 2
Ešte jedna faktografická k popisu- žiadna súprava označená PM-2 neexistuje. PM-2 je iba typ v podstate univerzálnej muničnej bedničky (v ktorej bola plastická trhavina s príslušenstvom uložená a skladovaná), nič viac.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Plasticka-trhavina-Pl-Hx-30-t114326#652570Verze : 2