Main Menu
User Menu

CZK - Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM) [1970-1990]

Československá socialistická republika (1960-1989)
Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže (PO SSM) (1970-1990)


PIONÝRSKÝ AKTIV
THE YOUNG

Název:
Title:
Anglický překlad:
English Translation:
Pionýr
Young pioneer


Vedoucí družiny
Člen oddílové rady
Team leader
Member of the pioneer squadron council


Předseda oddílové rady
Člen skupinové rady
Chairman of the pioneer squadron council
Member of the pioneer group council


Předseda skupinové rady
Chairman of the pioneer group council


Člen okresního štábu
Member of the district staff


Předseda okresního štábu
Chief of the district staffDOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI
VOLUNTEER WORKERS

Název:
Title:
Anglický překlad:
English Translation:
Instruktor
Zástupce vedoucího oddílu
Instructor
Deputy master


Vedoucí oddílu
MasterPIONÝRŠTÍ PRACOVNÍCI
PROFESSIONAL WORKERS

Název:
Title:
Anglický překlad:
English Translation:
Člen vedení pionýrské skupiny
Member of the executive board


Vedoucí pionýrské skupiny
Chief of the pioneer group


Člen aparátu Socialistického svazu mládeže (SSM) pracující na úseku PO SSM (okresní úroveň)
Professional worker (district level)


Člen okresní rady PO SSM
Member of the district council


Člen vedení okresní rady PO SSM
Member of the executive board-district council


Předseda okresní rady PO SSM
Chairman of the district council


Člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (krajská úroveň)
Professional worker (regional level)


Člen krajské rady PO SSM
Member of the regional council


Člen vedení krajské rady PO SSM
Member of the executive board-regional council


Předseda krajské rady PO SSM
Chairman of the regional council


Člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (národní úroveň)
Professional worker (national level)


Člen české či slovenské ústřední rady PO SSM
Member of the czech or slovak central council


Člen vedení české či slovenské ústřední rady PO SSM
Member of the executive board-czech or slovak central council


Předseda české či slovenské ústřední rady PO SSM
Chairman of the czech or slovak central council


Člen aparátu SSM pracující na úseku PO SSM (federální úroveň)
Professional worker (federal level)


Člen Ústřední rady PO SSM
Member of the Central council


Člen vedení Ústřední rady PO SSM
Member of the executive board-Central coucil


Předseda Ústřední rady PO SSM
Chairman of the Central council
URL : https://www.valka.cz/CZK-Pionyrska-organizace-Socialistickeho-svazu-mladeze-PO-SSM-1970-1990-t180533#529480Verze : 0