Main Menu
User Menu
Elektrický palník P-2 sa používa hlavne k adjustácii protipechotných šrapnelových mín, ako riadených mín.


Je možné ho využiť v spojení s rozbuškou ako náhrady za elektrickú rozbušku.


Používa sa tiež k zážihu pyrotechnických zloží a čierneho prachu.


Skladá sa z nízko odporového mostíku, elektrickej piluly so zápalnou zmesou a prívodných izolovaných vodičov. Celok je vložený do jedného konca dutinky a vodotesne zaliaty živicou.


Technické parametre palníku P-2 sú zhodné s palníkom P-1.
Zdroj : Žen-29-2 Míny a roznecovače - predpis ČSLA Praha 1987
CZK - Palník P-2 - P-2.

P-2.
CZK - Palník P-2 - Balenie palníkov P-2.

Balenie palníkov P-2.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Palnik-P-2-t102497#369296Verze : 0