Main Menu
User Menu

CZK - PV-10 (vlečný podvozek)

Stručná historie
ČKD Slaný vyrobilo ověřovací sérii 5 kusů údajně v roce 1963. V letech 1965-1969 bylo vyrobeno dalších 810 kusů. Pro potřeby ČSLA vyráběla ČKD Slaný vlečný podvozek PV 10 společně s vyprošťovacím automobilem AV-8. Při stavbě vlečného podvozku používala továrna ve Slaném osu kol dodávanou z Transporty Chrudim. Pamětník tvrdí, že tento komplet byl také exportován.


Popis


Vyprošťovací podvozek PV 10
je speciální jednoosý dopravní prostředek, tažený vyprošťovacím automobilem AV 8 (nebo jiným těžkým nákladním automobilem) a opatřený otočným ložiskem, otočně uchyceným na jeho rámu, vybaveným posuvnými klanicemi s výměnnými nástavci, v nichž jsou pří přepravě vzepřeny osy poškozeného automobilu (vozidla).


Rám podvozku
je také svařované konstrukce, která ve své přední části přechází do uzavřeného vedení výsuvné oje. Ve spodní části je k rámu přichycena úplná osa, tlakovzdušné i rudní zařízení k ovládání brzdy, přestavitelná vzpěra s vodícím kolem a výsuvná podpěra. V zadní části rámu je umístěna vidlice závěsu pro případné vzájemné spojení dvou podvozků PV 10. Ve své hořejší části jo rám opatřen čepem pro přichycení otočného ložiště s klanicemi.


Otočné ložiště
je svařované konstrukce. V jeho ramenech jsou suvně uloženy klanice, rovněž svařované. V hlavicích jsou připevněny výměnné nástavce, jejichž tvar je přizpůsoben osám automobilů Tatra 111 a Škoda 706. Pro zajištění naloženého vozidla jsou klanice opatřeny řetězovými třmeny se šroubovým napínáním.


Úplná osa
je, až na osu kol, brzdové klíče a čepy, sestavena z detailů dvacetitunového podvalníku. Na ose kol jsou na valivých ložiscích připevněny dvě hvězdice kol s dvěma brzdovými bubny a čtyřmi ráfky osazených pneumatikami o rozměru 8,25x15. Na čepech a brzdových klíčích spočívají dvě a dvě brzdové čelisti brzdy.


Výsuvná oj
je svařované uzavřené konstrukce, suvně uložena v přední části rámu. Její délku lze měnit po 0,3 m, až o do 1,5 m. V přední části je oj opatřena výkyvným závěsným okem, které slouží k snadnému připojení podvozku k tažnému vozidlu. Aretování tažného oka v střední poloze se děje samočinně.


Příslušenství
vyprošťovacího podvozku tvoří dva nástavce pro Š706, úplné náhradní kolo, dvě trubkové násady pro šroubování a zvedání zadní podpěry a čtyři upínky. Toto příslušenství nutno umístit na tažném vozidle.


Podvozek PV 10
lze používat pro přepravu po všech druzích komunikací i únosných terénech. Hmotnost vlečených vozidel by neměla překročit 15 Mg. Přičemž hmotnost částí vozidel umístěných na PV 10 nesmí překročit 10 Mg.


Hlavní technická data
Maximální nosnost: 10 Mg (tun)
Maximální rychlost bez břemene: 60 km/hod.
Maximální rychlost s břemenem: 40 km/hod.
Šířka podvozku: 1,6 m
Minimální délka podvozku: 2,75 m
Maximální délka podvozku: 4,25 m
Výška osy naložené nápravy: 1,1 m
Nejmenší světlá výška podvozku: 0,25 m
Výška závěsu: 0,75 m
Hmotnost (bez příslušenství): 13,4 kN (1370 kp)
Pneumatiky, počet: 4x1
Rozměry pneumatik: 8,25x15 eHD
Huštění pneumatiky: 709,3 kPa (7 atp.)
Brzdy: vzduchové


Poznámka
Technické údaje upraveny podle ČSN 01 1300.
Text a obrazová příloha převzaty z tovární příručky.


Zdroj
Vyprošťovací automobil AV 8, tovární příručka, vyd. ČKD Švermovy závody, Slaný 1966, ISBN nemá
Archiv Difrologického klubu, korespondence s pamětníkem ČKD Slaný, 2012.
CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - Mazací plán PV-10.

Mazací plán PV-10.
CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - Rám s vlečným okem.

Rám s vlečným okem.
CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - Detail sklopné opěrné kladky.

Detail sklopné opěrné kladky.
CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - Detail klanice s řetězovým třmenem.

Detail klanice s řetězovým třmenem.
CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - Detail nápravy.

Detail nápravy.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PV-10-vlecny-podvozek-t65090#461244Verze : 0
MOD
PV-10


Vlečný podvozek používaný k odsunu poškozené kolové techniky. PV-10 byl součástí příslušenství vyprošťovacího automobilu AV-8.Zdroje
1) Vyproštování a evakuace techniky, Bojová příprava, 1983

CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - (Bojová příprava)

(Bojová příprava)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PV-10-vlecny-podvozek-t65090#231972Verze : 0
MOD
Zopár snímkov PV-10 z výzbroje OS SR (v dobe fotenia nadpočetnej, alebo neupotrebiteľnej).
CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - PV-10

PV-10

Web autora : https://www.bukovan.tk
Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - PV-10

PV-10

Web autora : https://www.bukovan.tk
Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZK - PV-10 (vlečný podvozek) - PV-10

PV-10

Web autora : https://www.bukovan.tk
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/CZK-PV-10-vlecny-podvozek-t65090#458912Verze : 0
MOD
Diskuse
Vážení,
díky laskavosti autora fotografie, který si nepřeje býti jmenován, mohu předložit barevnou fotografii PV-10 z roku 2010.
CZK - PV-10 (vlečný podvozek) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PV-10-vlecny-podvozek-t65090#458903Verze : 0
MOD