Main Menu
User Menu

CZK - PT-Mi-K (protitanková mína)

Skrátený názov : PT-Mi-K
Popis : Protitanková mína kovová
Rozmery : priemer 300 mm, výška 102 mm
Tvar : diskovitý
Materiál puzdra : kov
Farba : olivovo zelená
Celková hmotnosť : 7,20 kg
Roznecovač : Ro-5, Ro-9, príp. Ro-3 proti zdvihu
Hmotnosť a druh použitej trhaviny: 5,00 kg TNT
Iniciácia : tlak 330 kg
Detekcia :
Krajiny výskytu: Afganistan, Eritrea, Jemen, Namíbia, Nikaragua, Západná Sahara.
Zdroj : OrData online, archív autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-PT-Mi-K-protitankova-mina-t57549#207837Verze : 0
PT-Mi-K (foto autor)
CZK - PT-Mi-K (protitanková mína) - PT-Mi-K

PT-Mi-K
URL : https://www.valka.cz/CZK-PT-Mi-K-protitankova-mina-t57549#303051Verze : 0
MOD
Protitanková kovová mína PT Mi-K je určená k zriaďovaniu protitankových výbušných zatarasov. Je to svojim charakterom protipásová tlaková kontaktná mína, vysoko odolná proti pretlaku v čele rázovej vlny.


Kladie sa ručne ( povrchovo i zapustením), z poloautomatických ukladačov ( povrchovo i zapustením) a z nízko letiacich vrtuľníkov pomocou sklzu.


K výbuchu míny dojde pôsobením aktivačnej sily pásu tanku na tlakový kotúč. Tlak sa prenesie na roznetku Ro-5.


Pri výbuchy prerazí mína pás tanku do šírky 600 mm, poškodí jeho podvozok a tým vyradí tank z boja.Popis :


Telo míny je vyrobené z oceľového plechu a tvorí obal pre trhaciu náplň- liaty TNT. Stredom tela prechádza otvor pre vloženie roznetky Ro-5. Na bočnej strane je držadlo na prenášanie míny.


Tlakový kotúč je vyrobený z oceľového plechu.


Dopravná poistka je z ocelového plechu a zaisťuje adjustovanú mínu pri preprave.


Odisťovač slúži k rýchlemu ručnému odstráneniu dopravnej poistky míny. Je vyrobený z oceľového drôtu.


PT Mi-K je zistiteľná hľadačkou na kovové míny.Hlavné technické údaje :Rozmery v mm:


Priemer : 300
Výška : bokov míny : 45 mm / max. výška míny : 97 mm


Hmotnosť v kg :


Celková s roznetkou : 7,80
Trhacia náplň – liaty TNT : 4,90Zdroj : Žen-29-2 Míny a roznetky – predpis ČSĽA, Praha, 1987
CZK - PT-Mi-K (protitanková mína) - PT Mi-K.

PT Mi-K.
CZK - PT-Mi-K (protitanková mína) - PT Mi-K - rez.

PT Mi-K - rez.
CZK - PT-Mi-K (protitanková mína) - Dopravná poistka PT Mi-K.

Dopravná poistka PT Mi-K.
CZK - PT-Mi-K (protitanková mína) - Tlakový kotúč PT Mi-K.

Tlakový kotúč PT Mi-K.
CZK - PT-Mi-K (protitanková mína) - Preprava PT Mi-K.

Preprava PT Mi-K.
CZK - PT-Mi-K (protitanková mína) - PT Mi-K uložená do telesa vozovky.

PT Mi-K uložená do telesa vozovky.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PT-Mi-K-protitankova-mina-t57549#365178Verze : 0
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/CZK-PT-Mi-K-protitankova-mina-t57549#379352Verze : 0
MOD
Oprava chýb v popise:
Tlak sa prenášal na roznecovač Ro-5, nie ako je uvedené na roznetku Ro-5.
Roznecovač Ro-9 u tej to míny nejde použiť ani náhodou.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PT-Mi-K-protitankova-mina-t57549#710750Verze : 0