CZK - PRÁM-P (komplet automatizovaných prostředků řízení palby dělostřeleckého oddílu)

     
Název:
Name:
PRÁM-P PRÁM-P
Originální název:
Original Name:
PRÁM-P
Kategorie:
Category:
komplet automatizovaných prostředků řízení palby dělostřeleckého oddílu artillery battalion automated fire control devices system
Výrobce:
Producer:
VÚ 060, Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR (sériová výroba nezahájena / serial production not started)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp / 1 prototype
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1992 ?
Obsluha:
Crew:
?
Složení:
Composition:
Tatra 815 VPS 15 170 4x4.1 se skříní ZSK/PE / with ZSK/PE shelter
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kolektiv: Československá armáda, Správa pro styk s veřejností FMO, Praha, 1992
URL : https://www.valka.cz/CZK-PRAM-P-komplet-automatizovanych-prostredku-rizeni-palby-delostreleckeho-oddilu-t188275#547024 Verze : 0
PRÁM-P


Komplet automatizovaných prostředků řízení palby dělostřeleckého oddílu PRÁM-P umožňuje řízení palby samostatné baterii s výpočtem prvků střelby a jejich předáním na jednotlivé zbraně do 15 sekund s automatizovaným přenosem dat, povelů a jiných informací. Sériová výroba nebyla zahájena, protože kvůli ekonomickým důvodům nebyl zajištěn odběr ze strany československé armády.
CZK - PRÁM-P (komplet automatizovaných prostředků řízení palby dělostřeleckého oddílu) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PRAM-P-komplet-automatizovanych-prostredku-rizeni-palby-delostreleckeho-oddilu-t188275#547025 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více