Main Menu
User Menu

CZK - PM-1 (plameňometný tank)

     
Název:
Name:
PM-1
Originální název:
Original Name:
PM-1
Kategorie:
Category:
plameňomený tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ČKD, Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 prototyp (pravdepodobne priebežne modifikovaný) + 83 vozidiel bez veží, výzbroje a vybavenia (vehicles without towers, arms and equipment)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.02.1951
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
17000 kg
Celková délka:
Overall Length:
4570 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2630 mm
Celková výška:
Overall Height:
2550 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 60 mm
boky - 20 mm
zadok - 20 mm
strop - 8 mm


Veža (LT vz. 38):
čelo - 50 mm
boky - 30 mm
zadok - 25 mm
strop - 12 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga AE (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 7.754 cm3)
Výkon:
Power:
118 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
180 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
130 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
25 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,65 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,1 m
Nástavba:
Superstructure:
-
Výzbroj:
Armament:
1x plameňomet


1x guľomet ZB vz. 37 (1.podoba prototypu)
alebo
1x guľomet DT ráže 7,62mm (2.podoba prototypu) (1020 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, nakladateľstvo Publishing House, Praha, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev 2.časť)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#516167Verze : 1
MOD
MNO hlavný štáb Veliteľstva tankového vojska čj. 11035 tajný materiál 1949 vydalo k 14.2.1949 požiadavku na vývoj plameňometného tanku na báze stíhača tankov ST-I (ex. Jagdpanzer 38(t)).
Vývoj pripadol kooperačnej spolupráci firem ČKD-Sokolovo, Konštrukta n.p. Praha a s Vojenským technickým ústavom (III. a V. odbor).
Ešte počas vývojovej fázy projektu bola firme Škoda Plzeň 5.1.1950 zadaná oprava 53 ks vojnových Jagdpanzerov 38(t), ktoré mali byť zbavené kanónovej výzbroje a mali byť určené pre sériovú výrobu tohoto plamenometného tanku. Neskôr bola doobjednaná ďalšia séria 22 ks strojov, ktorá však bola neskôr zrušená. I tak sa v skladoch do polovice 50. rokov 20. storočia zhromaždilo 83 ks stíhačov tankov bez kanóna, no ani dovtedy nebol projekt dotiahnutý do konečnej podoby. Posledných 30 vozidiel bolo dodaných z novej výroby.
Zdroj2) zmieňuje zámer zaslepiť otvory pripravovaných platforiem pre tento projekt pancierovými plátmi vyrezanými z vrakov nemeckých tankov Panther a stíhačov tankov Jagdpanther. Uvádza i zámer dodať 24 kusov takýchto vyrezaných dosák hrúbky 50 mm.
Pre technologické problémy a pokuse zaslepiť otvor po kanóne 60 mm pancierom z vyradených stíhačov tankov ST-I bolo rozhodnuté predbežne zaslepiť otvory na prvých 8 ks strojov len 5 mm plechom. Sedem z týchto vozidiel bolo 24.3.1950 odoslaných do Milovíc k vojenskému útvaru 5211. Sú známe ich čísla motorov a podvozkov. Či ôsme vozidlo poslúžilo na stavbu prototypu je mi neznáme, ale je to dosť možné. V tom prípade by mohlo ísť o vozidlo, na ktorom skúšali privariť pancier väčšej hrúbky napr. zo zmienených Pantherov, resp. Jagdpantherov. Otázkou je, či záslepka bola skutočne 50-60 mm hrubá a privarila sa kútovým zvarom tak, že prečnievala cez rovinu pôvodného panciera korby stíhača tankov ST-I, alebo išlo o platňu hrubú cca 25-30 mm (odhad po preskúmaní fotografií). Tá by mohla mať mierne väčšie rozmery ako otvor v čelnom pancieri, následne bola položená na pancier a privarená. Osobne som za túto druhú možnosť. Zapustený pancier by totiž musel byť nielen presne vyrezaný, ale musel by kopírovať tvar otvoru vrátane tvaru v najširšom mieste otvoru, kde nebol plynulý oblúk, ale výrezy pre montáž kanónu.
Ostatné vozidlá, ktoré boli priebežne pripravené (do celkového počtu 83 ks) mali byť len odstrojené a uložené v skladoch pre budúcu prestavbu. Tieto nemali otvory po kanónoch zaslepené. Ďalšie úpravy pripravovaných vozidiel spočívali v odstránení stropného panciera a v úpravách vnútorného priestoru.


Prototyp bol dodaný v 2/1951. Tank mal zaslepený otvor po kanóne oceľovým plátom, ktorého hrúbku odhadujem na hrúbku cca 25 mm. Pôvodne na vývoji plameňometu, ktorý mal byť namontovaný do tanku pracoval národný podnik Sigma pumpy, ktorého prototyp bol testovaný už v roku 1949. Pravdepodobne pre neúspešný pokus bol ako výzbroj prvej podoby prototypu vybratý plameňomet nemeckej výroby Flammenwerfer 41. Lafetovaný bol malej, plne otočnej veži tvaru zrezaného kužeľa. Výzbroj mal doplniť guľomet ZB vz. 37, ktorý mal byť namontovaný naľavo od plameňometu. V skutočnosti je však fotograficky zdokumentované použitie ľahkého guľometu vz. 26. Nádrže na horľavinu nemeckého typu "Np" objemu 1.000 litrov boli umiestnené za vodičom a na pravom boku interiéru nadstavby vozidla. Na pravom boku interiéru vozidla boli uchytené i tlakové fľaše (4 kusy) so stlačeným plynom pre "vystreľovanie" zápalnej kvapaliny. Ďalšia dvojica fliaš bola v externej pancierovanej krabici na pravom boku nadstavby.
Po prvých testoch, ktoré prebehli vo VVP Jince v dňoch 26.2.1951 a 27.2.1951 bolo vypracované hodnotiace hlásenie, v ktorom je na strane č. 3 uvedené, že zadávacie podmienky boli viac-menej splnené vrátane dostrelu (130-150 m), ktorého hodnoty však boli ojedinelé a navyše mal veľký rozptyl. No na 4. strane tejto hodnotiacej správy sa však uvádza, že praktický dostrel sa pohyboval okolo 60 metrov a s veľkým rozptylom. Vyslovená bola nespokojnosť s redukčným ventilom, ktorý pracoval nespoľahlivo a prepúšťal do nádrží s horľavinou vyšší tlak ako optimálnych 28 atmosfér. Po prekročení tejto hodnoty totiž dochádzalo k narúšaniu paprsku vystrelenej horľaviny a dostrel kolísal. Kritizovala sa kvalita horľavín Sh a Np, ktoré nevyhovovali pre použitie v chladnom počasí. Tie sa počas letu k cieľu rýchlo ochladzovali a zle horeli (dostrel sa zmenšil až o štvrtinu). Preto sa apelovalo na vývoj novej syntetickej horľaviny ASN (plánovaný rok dokončenia bol až 1954) a úpravu redukčného ventilu.


Podľa výnosu MNO-NM-04284 z 27.4.1952 bolo nariadené pokračovať vo vývoji za použitia rôsolovitej zápalnej kvapaliny domáceho pôvodu "Sh". VTÚ a Konštrukta n.p. Praha, ktoré išli do vývoja s nedostatočnými skúsenosťami sa poučili z predchádzajúceho pokusu a zriadilo regulérne skúšobné zariadenie. Po výskume bol ČKD-Sokolovo odovzdaný návrh novej konštrukcie plameňometu a tá dokončila novú podobu prototypu k 31.3.1953. Namiesto pôvodnej veže bola použitá upravená veža z ľahkého tanku LT vz. 38 (absentovala veliteľská vežička). Plameňometná trubica bola umiestnená na mieste kanóna. Výzbroj doplňoval tankový guľomet DT z T-34/85. Zásobu munície tvorilo 17 zásobníkov a výzbroj doplňovala zásoba 18 ks ručných granátov. Plameňomet mal námer +20°/ -8°. Strelec ovládal námer ručne, aktiváciu plameňometu prevádzal pomocou nožného odstupňovaného ovládania. Stroj mal tri prepojené nádrže so zápalnou kvapalinou v celkovom objeme 1000 litrov (460 l + 300 l + 240 l). Tlakové nádrže v počte 7 ks so stlačeným plynom boli umiestnené v pancierovej krabici (hrúbka pancierových plechov bola 8 mm) na zadnom pancieri motorového krytu. Strelec mal na zameriavanie k dispozícii episkop MK 4 z tanku T-34/85. Medzi 2.6.1953 - 5.6.1953 boli prevedené dôkladné testy, pri ktorých bol dosiahnutý dostrel 130 metrov a celkový čas výšľahu 66 sekúnd. Testovalo sa i doplňovanie zápalnej zmesi a stroj prešiel i jazdnými skúškami. Posledný deň sa testovala nemecká zápalná zmes, no tá absolútne nevyhovela.
K výsledkom testov vypracoval námestník ministra národnej obrany generálporučík Václav Thoř správu1), v ktorej vymenoval hlavné nedostatky projektu. Uviedol tam konštrukčné problémy s ventilmi vypúšťacieho zariadenia a neuspokojivé charakteristiky zápalnej zmesi. Rovnako poukazoval na zdĺhavosť plnenia nádrží s horľavinou. Preto bol projekt vrátený k vyriešeniu týchto problémov.
Koncom roka 1953 prebiehala živá diskusia ohľadom ďalšieho postupu pri vývoji plameňometného tanku. Nakoniec bolo rozhodnuté o dotiahnutí vývoja do konečnej podoby a započatie sériovej výroby naplánovanej na rok 1955. Vývoj sa však neúmerne preťahoval. Nádeje na úspech nesplnila ani nová plne syntetická zápalná zmes ASN, s ktorou bol dosiahnutý menší max. dostrel než s drahou Sh. Zároveň sa objavila polemika taktického používania tohoto typu bojového prostriedku.
Ďalšie skúšky prebehli v 7/1954, kedy sa porovnávali zápalne zmesy Sh (zistený dostrel 180 m) a ASN (zistený dostrel 125 m). Ďalšie testy prebehli v 2/1955 a záverečné testy prebehli medzi 19.3.1956 - 24.3.1956. Vyvinuté bolo i nové plameňometné vypúšťacie zariadenie VZR-252. Projekt bol v podstate dokončený, testy prebehli uspokojivo, no projektové práce pre zastaralosť koncepcie i platformy, na ktorej projekt vznikol boli v tichosti zastavené a prototyp zrušený. Program takéhoto špecializovaného typu už nemal v procese technologického vývoja bojovej techniky budúcnosti žiadnu perspektívu.
Stíhače Jagdpanzer 38(t) opravené v Škodových závodoch a pripravené pre konverziu na plameňometné tanky (53 ks)

Výrobné číslo
Armádne registračné číslo
Dátum expedície z továrne
Poznámka
112 (?)
70.???
24.1.1950

321003
70.???
24.1.1950
Pôvodné označenie ÚV 205
321006
70.???
28.6.1950

321185
70.???
28.6.1950

321196
70.???
17.2.1950

321270
70.???
28.4.1950

321389
70.???
8.8.1950

321797
70.???
26.5.1950

321815
70.???
28.6.1950

321823
70.???
28.4.1950

321994
70.???
26.5.1950

322007
70.???
26.5.1950

322028
70.???
28.6.1950

322033
70.???
24.3.1950
Upravené zakrytím otvoru po kanóne 5 mm hrubým plechom. Číslo motora - 323453.
322036
70.???
24.1.1950

322194
70.???
24.1.1950

322201
70.???
26.5.1950

322282
70.???
26.5.1950

322391
70.???
24.3.1950
Upravené zakrytím otvoru po kanóne 5 mm hrubým plechom. Číslo motora - 324195
322396
70.???
8.7.1950

322463
70.???
24.3.1950
Upravené zakrytím otvoru po kanóne 5 mm hrubým plechom. Číslo motora - 323750.
322690
70.???
14.4.1950

322764
70.???
26.5.1950

322781
70.???
24.3.1950
Upravené zakrytím otvoru po kanóne 5 mm hrubým plechom. Číslo motora - 10044.
322817
70.???
24.3.1950
Upravené zakrytím otvoru po kanóne 5 mm hrubým plechom. Číslo motora - 10038.
322829
70.???
18.5.1950

322899
70.???
28.6.1950

322901
70.???
8.7.1950

322980
70.???
26.5.1950

322981
70.???
8.7.1950

322999
70.???
8.7.1950

323092
70.???
24.1.1950

323093
70.???
8.7.1950

323152
70.???
28.6.1950

323157
70.???
28.6.1950

323172
70.???
28.6.1950

323272
70.???
28.6.1950

323467
70.???
28.4.1950

323476
70.???
28.6.1950

323501
70.???
26.5.1950

323738
70.???
24.3.1950
Upravené zakrytím otvoru po kanóne 5 mm hrubým plechom. Číslo motora - 324195.
323748
70.???
28.4.1950

323758
70.???
8.7.1950

323764
70.???
24.1.1950

323785
70.???
8.7.1950

323791
70.???
28.6.1950

323796
70.???
8.7.1950

323800
70.???
26.5.1950

323816
70.???
24.8.1950
Upravené zakrytím otvoru po kanóne 5 mm hrubým plechom. Číslo motora - 323738. Vrak vozidla je v dokumente "Váleční kšeftaři" (5. epizóda 2. séria) - vrak sa nachádzal u zberateľa v Nemecku
325008
70.???
26.5.1950

325013
70.???
28.4.1950

325017
70.???
8.7.1950

325021
70.???
8.7.1950

Nové vozidlá dodané Škodovými závodmi pripravené pre konverziu na plameňometné tanky (neznáme výrobné a evidenčné čísla) (30 ks)

Dátum expedície z továrne
Počet kusov
17.2.1950
5
14.4.1950
7
28.4.1950
5
18.5.1950
8
6/1950
5Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, nakladateľstvo Publishing House, Praha, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
2)Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev 2.časť)
1)Hlášení o provedení kontrolních zkoušek prototypu plamenometného zařízení na podvozku tanku ST-1, VTÚ 7/1953 poskytnuté JOK Difrologie z Vojenského historického archívu Praha
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#157073Verze : 50
MOD
1. prototyp plameňometného tanku PM-1.

Bílek, Jiří, a.i. : Československá armáda v prvním poválečném desetiletí – ( květen 1945 – květen 1955), MO ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2006.ISBN 80-7278-777-7

CZK - PM-1 (plameňometný tank) - PM-1 prototyp.

PM-1 prototyp.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#352388Verze : 1
Pôvodná podoba prototypu s kruhovou vežou. Vozidlo malo pri testoch vo VVP Jincev v dňoch 26.2.1951 a 27.2.1951 pridelenú prenosnú registračnú značku "P-0242".


Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
archív VHA/VHÚ
Jirka Tintěra, JOK difrologie a VHA Praha - výkresy
Martin Dubánek - Československá armáda ve fotografiích 1945 - 1960, 1. diel, vydavateľstvo Mladá fronta, rok vydania 2019 v Prahe, ISBN: 978-80-204-5532-1

CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) - Vo výkresovej tabuľke je uvedený názov Pomocné vozidlo

Vo výkresovej tabuľke je uvedený názov "Pomocné vozidlo"
CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) - VVP Jince

VVP Jince
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#516343Verze : 13
MOD
Zrekonštruovaný prototyp s vežou z LT vz.38 prešiel testami v období od 2.6.1953 až 5.6.1953 vo VVP Mimoň. Hlásenie o prevedení kontrolných skúšok je datované k 3.7.1953 (32 strán).


Hlášení o provedení kontrolních zkoušek prototypu plamenometného zařízení na podvozku tanku ST-1, VTÚ 7/1953 poskytnuté JOK Difrologie z Vojenského historického archívu Praha

CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) - Tabuľka hodnôt jednotlivých výstrelov z testov prevedených v období 2.6.1953 - 5.6.1953

Tabuľka hodnôt jednotlivých výstrelov z testov prevedených v období 2.6.1953 - 5.6.1953
CZK - PM-1 (plameňometný tank) - Schéma modifikovaného plameňometného zariadenia z modifikovaného prototypu

Schéma modifikovaného plameňometného zariadenia z modifikovaného prototypu
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#710466Verze : 11
MOD
Zrekonštruovaný prototyp s vežou z LT vz.38. Môžete si všimnúť inú atrapu hlavne, kryjúcu plameňomet. Je dlhšia a stupňovitá. Je možné, že bolo namontované nové plameňometné zariadenie VZR-252, ktoré sa spomína v zdroji3) ?


3)Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
archív VHA/VHÚ

CZK - PM-1 (plameňometný tank) - Testy z 7/1954 ?

Testy z 7/1954 ?
CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) - Skúšky zo dňa 16.2.1955

Skúšky zo dňa 16.2.1955
CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#516346Verze : 5
MOD
Viaceré zdroje uvádzajú postavenie dvojice, či dokonca trojice prototypov. Dlhodobo som predsvedčený o tom, že vznikol len jeden prototyp, ktorý bol priebežne modifikovaný. Hľadal som zhodné prvky jednotlivých podôb prototypu s pôvodnou vežou i s vežou z LT vz. 38.
Štandardné ST-I mali úchyty pre príslušenstvo (zdvihák, krabica atď.) na pravej strane nadstavby. V prípade prvej podoby PM-1 sú úchyty presunuté na ľavú stranu. Ak by využívala druhá podoba PM-1 iné vozidlo nebol by presun úchytov na druhú stranu potrebný. Pritom je u druhej podoby pravá strana dokonale očistená od akéhokoľvek úchytu, či oka alebo akejkoľvek konzoly. S trochou snahy snáď možno vidieť na nekvalitných fotkách pozostatky línie zvarov, ktorými bola upevnená krabica pre tlakové nádoby.
Detail, ktorý je identický na oboch podobách PM-1 je poškodenie pravého predného ťažného oka.
Druhým detailom sú skrátené držiaky schurzenov na oboch podobách PM-1. U prvej podoby to bolo kvôli pancierovej krabici pre tlakové nádoby. Pri druhej podobe PM-1 bez tejto krabice, ktorá by mala využívať iné vozidlo by skrátenie držiakov nemalo zmysel.
CZK - PM-1 (plameňometný tank) - Poškodenie na pravom prednom ťažnom oku

Poškodenie na pravom prednom ťažnom oku
CZK - PM-1 (plameňometný tank) - Skrátené držiaky schurzenov

Skrátené držiaky schurzenov
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#710450Verze : 5
MOD