Main Menu
User Menu

CZK - PM-1 (plameňometný tank)

     
Název:
Name:
PM-1
Originální název:
Original Name:
PM-1
Kategorie:
Category:
plameňomený tank
Výrobce:
Producer:
ČKD, Praha /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy + 83 vozidiel bez veží, výzbroje a vybavenia (vehicles without towers, arms and equipment)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.02.1951
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
17000 kg
Celková délka:
Overall Length:
4570 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2630 mm
Celková výška:
Overall Height:
2550 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
425 mm
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 60 mm
boky - 20 mm
zadok - 20 mm
strop - 8 mm

Veža (LT vz. 38):
čelo - 50 mm
boky - 30 mm
zadok - 25 mm
strop - 12 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Praga AE (zážihový vodou chladený 6-valec objemu 7.754 cm3)
Výkon:
Power:
118 kW při 2500 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson (5+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
40 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
180 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
130 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
25 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,65 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,1 m
Nástavba:
Superstructure:
-
Výzbroj:
Armament:
1x plameňomet


1x guľomet ZB vz. 37 (1.podoba prototypu)
alebo
1x guľomet DT ráže 7,62mm (2.podoba prototypu) (1020 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, nakladateľstvo Publishing House, Praha, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev 2.časť)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#516167Verze : 0
MOD
14.2.1949 vydalo MNO požiadavku na vývoj plameňometného tanku na báze stíhača tankov ST-I (ex. Jagdpanzer 38(t)).
Vývoj pripadol kooperačnej spolupráci firmy ČKD s Vojenským technickým ústavom. Počas vývojovej fáze projektu bola firme Škoda Plzeň zadaná oprava 53 ks vojnových Jagdpanzerov 38(t), ktoré mali byť zbavené kanónovej výzbroje a mali byť určené pre sériovú výrobu tohoto plamenometného tanku. Neskôr bola doobjednaná ďalšia séria 22 ks strojov, ktorá však bola neskôr zrušená. I tak sa v skladoch do polovice 50.rokov zhromaždilo 83 ks stíhačov tankov bez kanóna, no ani dovtedy nebol projekt dotiahnutý do konečnej podoby.
Projekt mal viacero podôb.
Prototyp bol dodaný v 2/1951, no pre nedostatočný dostrel (60m) bola táto podoba zamietnutá. Stroj mal zaslepený otvor po kanóne a na strope bola umiestnená malá, plne otočná veža s plameňometom nemeckej výroby a guľometom ZB vz.37. Nádrže na horľavinu nemeckého typu Np boli umiestnené za vodičom a na pravom boku nadstavby boli uchytené tlakové fľaše so stlačeným plynom pre "vystreľovanie" zápalnej kvapaliny.
Podľa výnosu MNO-NM-04284 z 23.4.1952 bolo nariadené pokračovať vo vývoji za použitia rosolovitej zápalnej kvapaliny domáceho pôvodu Sh. Upravený prototyp bol dokončený k 31.3.1953. Namiesto pôvodnej veže bola použitá upravená veža z ľahkého tanku LT vz.38 (absentovala veliteľská vežička). Plameňometná trubica bola umiestnená na mieste kanóna. Výzbroj doplňoval tankový guľomet DT z T-34/85. Zásobu munície tvorilo 17 zásobníkov a výzbroj doplňovala zásoba 18 ks ručných granátov. Plameňomet mal námer +20°/ -8°. Strelec ovládal námer ručne, aktiváciu plameňometu prevádzal pomocou nožného ovládania. Stroj mal tri prepojené nádrže so zápalnou kvapalinou v celkovom objeme 1000 litrov (460l + 300l + 240l). Tlakové nádrže v počte 7 ks so stlačeným plynom boli umiestnené v pancierovej krabici (hrúbka pancierových plechov bola 8 mm) na zadnom pancieri motorového krytu. Medzi 2. - 5.6.1953 boli prevedené dôkladné testy, pri ktorých bol dosiahnutý dostrel 130 metrov a celkový čas výšľahu 66 sekúnd. Testovalo sa i doplňovanie zápalnej zmesi a stroj prešiel i jazdnými skúškami. Posledný deň sa testovala nemecká zápalná zmes, no tá absolútne nevyhovela.
K výsledkom testov vypracoval námestník ministra národnej obrany generálporučík Václav Thoř správu, v ktorej vymenoval hlavné nedostatky projektu. Uviedol tam konštrukčné problémy s ventilmi vypúšťacieho zariadenia a neuspokojivé charakteristiky zápalnej zmesi. Rovnako poukazoval na zdĺhavosť plnenia nádrží s horľavinou. Preto bol projekt vrátený k vyriešeniu týchto problémov. Počas skúšok bola rozbehnutá úprava stíhačov tankov ST-I do podoby plameňometných vozidiel. Podľa dohodnutej objednávky s firmami Škoda Plzeňa ČKD mal byť otvor po odstránenom kanóne zaslepený pancierom rovnakej hrúbky, aký bol čelný pancier ST-I. Tieto záslepky sa mali vypáliť z vyradených stíhačov. Ďalšie úpravy spočívali v odstránení stropného panciera a v úpravách vnútorného priestoru. 5.1.1950 bolo objednaných 53 ks PM-I, výhľadovo sa rátalo s až 75 ks. Pre technologické problémy a pokuse zaslepiť otvor po kanóne 60 mm pancierom bolo rozhodnuté predbežne zaslepiť otvory na prvých 8 ks strojov len 5 mm plechom. Ostatné mali byť len odstrojené a uložené v skladoch pre budúcu prestavbu.
Koncom roka 1953 prebiehala živá diskusia ohľadom ďalšieho postupu pri vývoji plameňometného tanku. Nakoniec bolo rozhodnuté o dotiahnutí vývoja do konečnej podoby a započatie sériovej výroby naplánovanej na rok 1955. Vývoj sa však neúmerne preťahoval. Nádeje na úspech nesplnila ani nová plne syntetická zápalná zmes ASN, s ktorou bol dosiahnutý menší max. dostrel než s drahou Sh. Zároveň sa objavila polemika taktického používania tohoto typu bojového prostriedku.
Záverečné testy použitia zápalných zmesí Sh (zistený dostrel 125 m)a ASN (zistený dostrel 180 m) prebehli medzi 19. - 24.3.1956. Vyvinuté bolo i nové plameňometné vypúšťacie zariadenie VZR-252. Projekt bol v podstate dokončený, no projektové práce boli v tichosti zastavené a prototyp zrušený. Program takéhoto špecializovaného typu už nemal v procese technologického vývoja bojovej techniky budúcnosti žiadnu perspektívu.

Celkový počet opravených stíhačov určených na konverziu na plameňometné tanky bol 83 kusov. Z toho 53 kusov boli repasované stíhače tankov Jagdpanzer 38(t) nájdené a zozbierané na československom území po skončení vojny. Zvyšných 30 kusov boli nové vozidlá.

Stíhače Jagdpanzer 38(t) opravené v Škodových závodoch a pripravené pre konverziu na plameňometné tanky
Výrobné číslo
Armádne registračné číslo
Dátum expedície z továrne
Poznámka
112 (?)
70.???
24.1.1950

321003
70.???
24.1.1950
Pôvodné označenie ÚV 205
321006
70.???
28.6.1950

321185
70.???
28.6.1950

321196
70.???
17.2.1950

321270
70.???
28.4.1950

321389
70.???
8.8.1950

321797
70.???
26.5.1950

321815
70.???
28.6.1950

321823
70.???
28.4.1950

321994
70.???
26.5.1950

322007
70.???
26.5.1950

322028
70.???
28.6.1950

322033
70.???
24.3.1950

322036
70.???
24.1.1950

322194
70.???
24.1.1950

322201
70.???
26.5.1950

322282
70.???
26.5.1950

322391
70.???
24.3.1950

322396
70.???
8.7.1950

322463
70.???
24.3.1950

322690
70.???
14.4.1950

322764
70.???
26.5.1950

322781
70.???
24.3.1950

322817
70.???
24.3.1950

322829
70.???
18.5.1950

322899
70.???
28.6.1950

322901
70.???
8.7.1950

322980
70.???
26.5.1950

322981
70.???
8.7.1950

322999
70.???
8.7.1950

323092
70.???
24.1.1950

323093
70.???
8.7.1950

323152
70.???
28.6.1950

323157
70.???
28.6.1950

323172
70.???
28.6.1950

323272
70.???
28.6.1950

323467
70.???
28.4.1950

323476
70.???
28.6.1950

323501
70.???
26.5.1950

323738
70.???
24.3.1950

323748
70.???
28.4.1950

323758
70.???
8.7.1950

323764
70.???
24.1.1950

323785
70.???
8.7.1950

323791
70.???
28.6.1950

323796
70.???
8.7.1950

323800
70.???
26.5.1950

323816
70.???
24.8.1950

325008
70.???
26.5.1950

325013
70.???
28.4.1950

325017
70.???
8.7.1950

325021
70.???
8.7.1950
Nové vozidlá dodané Škodovými závodmi pripravené pre konverziu na plameňometné tanky (neznáme výrobné a evidenčné čísla)
Dátum expedície z továrne
Počet kusov
17.2.1950
5
14.4.1950
7
28.4.1950
5
18.5.1950
8
6/1950
5


Vladimír Francev, Charles K. Kliment, Milan Kopecký - Jagdpanzer 38(t) Hetzer, MBI, nakladateľstvo Publishing House, Praha, rok vydania 2001, ISBN 80-902238-9-3
Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev 2.časť)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#157073Verze : 2
MOD
1. prototyp plameňometného tanku PM-1.

Bílek, Jiří, a.i. : Československá armáda v prvním poválečném desetiletí – ( květen 1945 – květen 1955), MO ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2006.ISBN 80-7278-777-7

CZK - PM-1 (plameňometný tank) - PM-1 prototyp.

PM-1 prototyp.
URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#352388Verze : 1
Pôvodná podoba prototypu s kruhovou vežou.

Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
archív VHA/VHÚ

CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#516343Verze : 1
MOD
Zrekonštruovaný prototyp s vežou z LT vz.38.

Ivo Pejčoch - Plamenometný tank PM-I, HPM č.5/2006, ISSN 1210-1427
archív VHA/VHÚ

CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


CZK - PM-1 (plameňometný tank) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PM-1-plamenometny-tank-t40764#516346Verze : 1
MOD