Main Menu
User Menu

CZK - PB-34 (pásový buldozer)

PB-34


Idea pásového buldozeru postaveného na podvozku tanku T-34 vznikla na tehdejším Ministerstvu národní obrany pravděpodobně někdy v polovině 60. let. Samotné realizace se ujal vojenský opravářský závod v Novém Jičíně. V čele projektu pásového buldozeru PB-34 stál pplk. Lukáš. Do října 1969 byly postaveny tři prototypy tohoto stroje, přičemž první z nich vznikl ve velice krátkém období čtyř měsíců. Jejich následné zkoušky probíhaly například v Severočeském hnědouhelném revíru či elektrárnách.


Základem pro stavbu buldozeru se stal podvozek tanku T-34, jimiž Československá lidová armáda disponovala ve značných počtech. V polovině šedesátých let se tyto tanky v podmínkách střední Evropy hodily již prakticky k jedinému úkolu – sešrotování. Proto byl také iniciován tento projekt jejich využití v civilní sektoru. Podvozek tanku T-34 bez věže byl vpředu opatřen buldozerovým zařízením a vzadu rozrývačem. Prostor řidiče byl vyvýšen a opatřen kabinou z nákladního automobilu TATRA T-813.


Buldozerové zařízení je tvořeno radlicí nesenou dvěma tlačnými rameny, která jsou uchycena přibližně 500 mm před těžištěm celého prostředku. Tlačná ramena jsou vyrobena uzavřený svařený nosník. Svislý pohyb radlice umožňují dva hydraulické válce o zdvihu 1 000 mm. To umožňuje zahloubení radlice o 400 mm a její zvednutí nad normální polohu o 800 mm. Oboustranné vyklonění zajišťuje třetí hydraulický válec, úhel vyklonění radlice od horizontální roviny je 7°.


Rozrývač v zadní části buldozeru sestávající ze tří stavitelně zavěšených zubů dovoluje rozpojení zmrzlé zeminy či kamenitého terénu. Zdvih rozrývače 800 mm zajišťuje dvojice hydraulických válců. Základní zahloubení rozrývače je 400 mm, při přestavení zubů se zvýší o 300 mm.


Kabina je vybavena nastavitelným sedadlem řidiče, za ním je ještě umístěna čalouněná lavice pro tři osoby.
Technicko-taktická data
PB-34


Hmotnost: 32 000 kg


Rozměry:
- délka: 8 850 mm
- šířka: 3 800 mm
- výška: 2 750 mm


Pohonná jednotka:
- čtyřdobá, vznětová s přímým vstřikem paliva
- počet válců: 12


Převodovka:
- 3 stupně vpřed, 1 vzad


Pracovní rychlosti:
- vpřed: 4,6 km/h
- vzad: 5,5 km/h
- přepravní: 20 km/h


Pracovní výkon: 135 m3/h při přepravní vzdálenosti 20 mRadlice


Hmotnost: 3 000 kg


Rozměry:
- šířka: 3 800 mm
- výška: 1 350 mm


Zdvih: 800 mm
Zahloubení: 400 mm


Svahování: 7° na obě stranyRozrývač


Rozměry:
- délka: 1 700 mm
- šířka: 2 500 mm


Zahloubení 0 - 700 mm
URL : https://www.valka.cz/CZK-PB-34-pasovy-buldozer-t17712#65025Verze : 0
MOD
...
CZK - PB-34 (pásový buldozer) - (ATOM)

(ATOM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-PB-34-pasovy-buldozer-t17712#65026Verze : 0
MOD
Posílám oskenovaný dobový článek.
Nebyly tu náhodou i dvě barevné fotky? Rolling Eyes
CZK - PB-34 (pásový buldozer) -


CZK - PB-34 (pásový buldozer) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PB-34-pasovy-buldozer-t17712#167413Verze : 0
BZ-34


Československá přestavba sovětského tanku T-34 na zemní stroj. Vozidlo BZ-34 (buldozérové zařízení) bylo vybaveno velkou buldozérovou radlicí a třemi noži k rozrušení tvrdého povrchu. Původ vyobrazení nevím přesně, dle mého názoru se jedná o vojenský politechnický časopis ATOM ze sedmdesátých/osmdesátých let minulého století.


Poznámka na okraj
Tyto snímky mohou být suplementem článku pánů Milana Miliána a Věroslava Cejnara: Na dálnice místo do šrotu - pásový buldozer PB-34 - viz: ATOM 1969/10, strana 308.
CZK - PB-34 (pásový buldozer) - BZ-34 - ATOM, zadní strana obálky

BZ-34 - ATOM, zadní strana obálky
URL : https://www.valka.cz/CZK-PB-34-pasovy-buldozer-t17712#167753Verze : 0
MOD
Posílám trochu větší 2 výše uvedené fotky (Už jsem je našel.) a nástupce PB-34/BZ-34 označený jako SPL-55 - tedy Sněžný Pluh Letištní
CZK - PB-34 (pásový buldozer) -


CZK - PB-34 (pásový buldozer) -


CZK - PB-34 (pásový buldozer) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-PB-34-pasovy-buldozer-t17712#169481Verze : 0
..." v OZ Nový Jičín boli zatiaľ skonštruované 3 prototypy ".


Zdroj : Zápisník 1970
URL : https://www.valka.cz/CZK-PB-34-pasovy-buldozer-t17712#307449Verze : 0