CZK - MOV (mechanický odmínovač - vyorávač)

Mechanický odmínovač - vyorávač MOV je určený na zriaďovanie koľajových priechodov v mínových poliach nepriateľa. Možno ho použiť len v horninách sypkých, rypných a ľahko kopných. Nemôže sa použiť v horninách vyšších ťažobných tried a tam, kde sú v pôde kamene väčšie ako 160 mm, pne, kroviská a porasty.
Míny sa pred pásmi tanku vyorávajú z pôdy šikmými radlicami, ktoré míny i s hornou vrstvou odhŕňajú na vonkajšiu stranu od pásov tanku. Výbuch míny nastane len ojedinele, a to zväčša vtedy, ak bola zabezpečená proti zdvihnutiu. Zariadenie odoláva asi 3 až 4 výbuchom mín s náplňou do 6 kg TNT. Pri výbuchu míny s väčšou trhacou náplňou príde spravidla k vyradeniu zariadenia už pri prvom výbuchu. Protitankové míny s paličkovými roznecovačmi sa privádzajú k výbuchu pomocou sklopnej mriežky umiestnenej vpredu medzi radlicami.
Hĺbka vyoranej stopy v pôde závisí od rozpojiteľnosti a únosnosti horniny, môže byť 100 až 250 mm, šírka je 1 m pred každým pásom.
V pracovnej polohe mechanický odmínovač - vyorávač MOV znižuje stúpanie a bočný náklon tanku. Použitie tankového kanónu nie je obmedzené.
Mechanický odmínovač - vyorávač sa skladá z dvoch nezávisle pracujúcich pracovných zariadení tvorených radlicami a nožmi. Radlice sú k nosnému rámu pripojené pomocou ramien a lán, ktoré tvoria štvorkĺbový mechanizmus. Radlice sú zavesené tak, že pri jazde automaticky kopírujú terén s menšími nerovnosťami, prečesávajú horninu nožmi a odhŕňajú ju spolu s mínami na vonkajšiu stranu priechodu.
Nože slúžia na prehrabávanie pôdy do hĺbky pod spodnou hranou pluhu. Používajú sa dva druhy nožov hrúbky 50 a 40 mm.
Na zvýšenie celkovej hmotnosti pracovných zariadení za účelom ich zahĺbenia sa pridáva pre každú radlicu 9 ks závaží s celkovou hmotnosťou 245 kg. Veľkému zahĺbeniu v mäkkých pôdach bráni lyžina.

MOV sa montuje na tanky T-54A, T-55 alebo T-55A.

Do výzbroje ČSĽA bol zavedený v roku 1962. Cena jedného MOV v roku 1964 činila 110 000 Kčs.

Hlavné údaje :
Rozmery :
Celková dĺžka vrátane tanku v dopr. polohe : 8450 mm
Šírka v dopr. polohe : 3550 mm
Šírka v prac. polohe : 4300 mm
Vzdialenosť mriežky od tanku : 2100 mm
Výška najnižšieho noža od zeme : 400 mm

Hmotnosť v kg :
- pri preprave s príslušenstvom :4019
- zmontovaného odmínovača : 3618

Šírka koľajového priechodu : 2 x 1000 mm
Šírka neodmínovaného terénu medzi koľajami : 1500 mm
Hĺbka odmínovanej plochy : (100 až 250 ) + 230 mm

Priemerná rýchlosť na komunikácii : 25 km/h
Max. rýchlosť pri odmínovaní : 8 km/h
Priemerná rýchlosť pri odmínovaní : 3 km/h

Obsluhou : 1 + 3

Čas prvej montáže : 8 až 10 hodín
Čas ďalšej montáže : 2 až 2,5 hod.
Čas demontáže : 2 hod.

Spotreba paliva pri odmínovaní : 450l / 100 km
Spotreba paliva pri jazde po komunikácii : 300 l / 100 km


Zdroj : Technická príprava ženijných vojsk SVŠT 1988
Zdroj : Bílek, Jiří, a.i. : Československá lidová armáda v koaličních vazbách Varšavské smlouvy. MO ČR 2008
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOV-mechanicky-odminovac-vyoravac-t70927#249877 Verze : 1
Zdroj :Žen-29-5 Mechanický odmínovač - vyorávač (MOV) predpis ČSLA, Praha 1969
CZK - MOV (mechanický odmínovač - vyorávač) - Hydraulika.

Hydraulika.
CZK - MOV (mechanický odmínovač - vyorávač) - Súprava MOV.

Súprava MOV.
CZK - MOV (mechanický odmínovač - vyorávač) - Zostava MOV.

Zostava MOV.
CZK - MOV (mechanický odmínovač - vyorávač) - Príslušenstvo MOV.

Príslušenstvo MOV.
CZK - MOV (mechanický odmínovač - vyorávač) - Mriežka.

Mriežka.
CZK - MOV (mechanický odmínovač - vyorávač) - MOV pred osadením na tank.

MOV pred osadením na tank.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOV-mechanicky-odminovac-vyoravac-t70927#369589 Verze : 0

Diskuse

Neví někdo, jak se to mám s "MOV"? Není to nějaký sovětský KMT-x?
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOV-mechanicky-odminovac-vyoravac-t70927#249880 Verze : 0
No taky mi to tak přijde... stejně jako TRAL je asi KMT-4(7)
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOV-mechanicky-odminovac-vyoravac-t70927#249887 Verze : 0
"MOV" a "TRAL" byly československé názvy pro v ČSLA zavedené prostředky - ekvivalenty odminovače KMT sovětského původu... Mám dojem, že dokonce probíhala licenční výroba.


"Klepeta" sama (ekvivalent k "MO-Vu") měla označení KMT-4 a novější KMT-6, kolový tral (ekvivalent k "TRALu") s "klepety" měl označení KMT-5 (s nosným rámem kruhového průřezu a hodně "ozubenými" koly) a KMT-7 (s nosným rámem obdélníkového průřezu a koly s nižším obvodovým ozubením).
Nehledejte za tím nic složitého - ne vždy se přejímala sovětská nomenklatura označování, nehledě na to, že v mnoha případech se dělaly na zařízeních (blíže nespecifikované) úpravy..., samozřejmě jen v rámci daném licenčním ujednáním.


"MOV" mi nejvíc připomíná tohle návěsné zařízení (alespoň počtem zubů na "klepetech"): www.jedsite.info
ostatně, v "archivu" je snímek zřetelně našeho vozidla (podle kamufláže, označení), které táhne "VéÓčko", ale označením vyorávače si nejsem zcela jistý...
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOV-mechanicky-odminovac-vyoravac-t70927#249912 Verze : 0
Příteli paliči,
mohl by jsi obrázek z adresy www.jedsite.info zveřejnit. Protože adresa Jedside není běžně dostupná.


Díky předem.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MOV-mechanicky-odminovac-vyoravac-t70927#369592 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více