Main Menu
User Menu

CZK - Linka-82 (zařízení pro speciální očistu bojové techniky)

Zariadenie pre očistu bojovej techniky LINKA-82 je určené pre dezaktiváciu, odmorovanie a dezinfekciu veľkej bojovej techniky prejazdom cez linku. Do výzbroje ČSĽA bolo zaradené v roku 1982.

Zloženie LINKA-82:
- 2 ks umývacích zariadení MZ-82 (mycí zařízení)
- 1 ks postrekovací rám POR-82.
Obe zariadenia (MZ-82 a POR-82) majú podobu rámov, popod ktoré bojová technika prechádza rýchlosťou 2,5 km / hod.

Popis činnosti:
Zamorená technika sa prúdom vody z rámu MZ-82 zbaví prachu, blata a ďalších hrubých nečistôt. POR-82 nastrieka na techniku dezaktivačnú alebo odmorovaciu zmes, prípadne dezinfekčný roztok. Ďalším prejazdom techniky cez MZ-82 sa opláchne jej povrch vodou od zbytkov zmesí a splodín odporovacích reakcií.
Hlavné údaje MZ-82 :
Rozmery rámu/rozšíreného rámu :
Výška: 3900/4500 mm
Šírka: 4600/5200 mm
Šírka prejazdových rámp: 3700 mm

Spotreba vody na jedno vozidlo: 350 l
Počet trysiek: na ráme – 14/ na mostíku – 4.
MZ-82 je zásobované vodou vlastným čerpadlom IRIS-1500Li.

Hlavné údaje POR-82 :
Rozmery rámu/rozšíreného rámu:
Výška: 3900/4500 mm
Šírka: 4600/5200 mm
Šírka prejazdových rámp: 3700 mm

Počet trysiek: na ráme – 20/ na mostíku – 6.
POR-82 je napojený na vozidlo ARS-12M, ktoré mu svojim čerpadlom dodáva príslušnú zmes.

Zdroj:
Príručka pre vojenských chemikov, NV 1989

CZK - Linka-82 (zařízení pro speciální očistu bojové techniky) - Postrekovací rám POR-82 je napojený na automobil ARS-12M, ktorý dodáva do trysiek špeciálny dezaktivačný roztok.

Postrekovací rám POR-82 je napojený na automobil ARS-12M, ktorý dodáva do trysiek špeciálny dezaktivačný roztok.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Linka-82-zarizeni-pro-specialni-ocistu-bojove-techniky-t71765#252884Verze : 2
Zdroj : ATOM 1985 č.7
CZK - Linka-82 (zařízení pro speciální očistu bojové techniky) - Miesto špeciálnej očisty.

Miesto špeciálnej očisty.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Linka-82-zarizeni-pro-specialni-ocistu-bojove-techniky-t71765#259152Verze : 0
postřikovací rám POR-82, vystavený při přehlídce k 90. výročí vzniku samostatného československého státu
CZK - Linka-82 (zařízení pro speciální očistu bojové techniky) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-Linka-82-zarizeni-pro-specialni-ocistu-bojove-techniky-t71765#285592Verze : 0
MOD