Main Menu
User Menu

CZK - Lidové milice [1970-1989]

Československá Socialistická Republika (1960-1989)
Lidové Milice (1970-1989)Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Milicionář
Milicionář
Militionarist
Milicionář


Velitel družstva
Velitel družstva
Squad commander
Veliter družstva


Zástupce velitele čety
Zástupce velitele čety
Deputy platoon commander
Zástupce velitele čety


Velitel čety
Velitel čety
Platoon commander
Velitel čety


Staršina roty
Staršina roty
Troops starshina
Staršina roty


Zástupce velitele roty
Zástupce velitele roty
Deputy troop commander
Zástupce velitele roty


Velitel roty
Velitel roty
Troop commander
Velitel roty


Příslušník štábu praporu
Příslušník štábu praporu
Member of Battalion staff
Příslušník štábu praporu


Zástupce velitele praporu
Zástupce velitele praporu
Deputy battalion commander
Zástupce velitele praporu


Velitel praporu
Velitel praporu
Battalion commander
Velitel praporu


Příslušník okresního štábu
Příslušník okresního štábu
Member of district staff
Příslušník okresního štábu


Náčelník okresního štábu
Náčelník okresního štábu
Headman district staff
Náčelník okresního štábu


Okresní velitel
Okresní velitel
District commander
Okresní velitel


Příslušník krajského štábu
Příslušník krajského štábu
Member of regional staff
Příslušník krajského štábu


Náčelník krajského štábu
Náčelník krajského štábu
Headman regional staff
Náčelník krajského štábu


Krajský velitel
Krajský velitel
Regional commander
Krajský velitel


Příslušník národního štábu
Příslušník národního štábu
Member of national staff
Příslušník národního štábu


Náčelník národního štábu
Náčelník národního štábu
Headman of national staff
Náčelník národního štábu


Národní velitel Lidových milic
Národní velitel Lidových milic
National commander of People´s militia
Národní velitel Lidových milic


Příslušník hlavního štábu LM ČSSR
Příslušník hlavního štábu LM ČSSR
Member of central staff of People´s militia of ČSSR
Příslušník hlavního štábu LM ČSSR


Náčelník hlavního štábu LM ČSSR
Náčelník hlavního štábu LM ČSSR
Headman of central staff of People´s militia of ČSSR
Náčelník hlavního štábu LM ČSSR


Hlavní velitel Lidových milic ČSSR
Hlavní velitel Lidových milic ČSSR
Main commander of People´s militia of ČSSR
Hlavní velitel Lidových milic ČSSR


URL : https://www.valka.cz/CZK-Lidove-milice-1970-1989-t180505#529429Verze : 0